Głód alkoholowy - objawy. Jak sobie z nim radzić?

2017-06-23 11:49

Głód alkoholowy to stan, w którym dochodzi do wyjątkowo silnej ochoty napicia się alkoholu. Objawy głodu alkoholowego dotyczą przede wszystkim psychiki, ale nie tylko. Istnieją również i somatyczne objawy głodu alkoholowego. Stan ten jest groźny, ponieważ może doprowadzić do przerwania nawet wieloletniej abstynencji od alkoholu – szczęśliwie istnieją sposoby na zwalczanie głodu alkoholowego.

Głód alkoholowy - objawy. Jak sobie z nim radzić?
Autor: Thinkstockphotos.com

Spis treści

  1. Objawy głodu alkoholowego
  2. Przyczyny głodu alkoholowego
  3. Jak zwalczać głód alkoholowy?

Głód alkoholowy jest stanem, w którym dochodzi do wystąpienia u człowieka bardzo silnej, nieodpartej wręcz potrzeby spożycia alkoholu. Człowiek doświadczający tego problemu może odczuwać wyjątkowo mocną chęć napicia się. W trakcie doświadczania głodu alkoholowego myśli pacjenta mogą być skoncentrowane wyłącznie na tym, skąd pozyskać alkohol.

Objawy głodu alkoholowego

Objawy głodu alkoholowego dotyczą zarówno psychiki, jak i ciała. Psychicznymi objawami głodu alkoholowego mogą być:

  • pojawianie się natrętnych myśli dotyczących picia alkoholu,
  • niepokój,
  • lęk,
  • rozdrażnienie,
  • zaburzenia koncentracji i uwagi,
  • poczucie osłabienia i braku energii,
  • wyjątkowa chwiejność nastroju.

Głód alkoholowy manifestuje się również problemami somatycznymi. Pacjenci mogą odczuwać różnego rodzaju wewnętrzny dyskomfort – przykładowo, możliwe jest występowanie u nich niespecyficznego uczucia skręcania w żołądku. W przypadku wystąpienia nieodpartej potrzeby napicia się alkoholu, czynność serca pacjenta może przyspieszać, dochodzić może u niego też do znacznego nasilenia potliwości. Innymi problemami, które mogą być związane z głodem alkoholowym, są zaburzenia snu (polegające np. na bezsenności, ale i na występowaniu koszmarów sennych), a także osłabienie apetytu.

Przyczyny głodu alkoholowego

Osoba uzależniona od alkoholu może nawet nie zdawać sobie sprawy, że pojawia się u niej głód alkoholu. Dla takiego pacjenta stan ten czasami wcale nie bywa uciążliwy, ponieważ przy pojawieniu się głodu alkoholik po prostu sięga po środek, który go uśmierza – czyli po etanol.

Głód alkoholowy stanowi z kolei bolączkę przede wszystkim tych osób, które starają się wygrać z uzależnieniem i trwają w abstynencji od alkoholu. Najsilniejszy głód alkoholowy występuje w początkowym okresie po zaprzestaniu picia. Z czasem częstość jego pojawiania się oraz intensywność objawów głodu alkoholowego maleją, jednakże tak naprawdę epizody głodu mogą występować nawet u osoby, która od kilku lat nie tknęła ani kropli etanolu.

Epizod głodu alkoholowego wyzwolić mogą czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Do tych pierwszych zalicza się różne sytuacje, które są (lub były) związane z piciem etanolu. Głód może wystąpić u alkoholika wtedy, kiedy przechodzi on obok baru, w którym w przeszłości zdarzało się mu często bywać. Problem pojawiać się może również wtedy, kiedy pacjent natyka się na ludzi pijących alkohol czy nawet w sytuacji, kiedy zobaczy on szklankę, w której w przeszłości lubił przygotowywać sobie drinki.

Do czynników wewnętrznych mogących wyzwalać głód alkoholowy zalicza się z kolei te sytuacje, które – czysto teoretycznie – można by rozwiązać poprzez spożycie etanolu. Przykładowo, pacjent może zacząć odczuwać głód wtedy, kiedy będzie wyjątkowo smutny – w teorii wydawać mu się może, że „zapicie” smutków pozwoli je zażegnać. Podobnie bywa w sytuacji, gdy alkoholik odczuwa lęk czy zawstydzenie – w takich momentach głód alkoholowy również może występować, sugerując, że spożycie etanolu pozwoli choć na chwilę zapomnieć o problemach.

Ważne

Jak zwalczać głód alkoholowy?

Głód alkoholowy z czasem ma tendencję do ustępowania – co jednak ma zrobić pacjent doświadczający tego problemu, który jest na wczesnych etapach walki z alkoholizmem? Tak jak objawy głodu alkoholowego bywają różne, tak i odmienne są sposoby na radzenie sobie z tą dolegliwością. Pamiętać należy, że dla osoby uzależnionej od alkoholu każde, nawet jednokrotne spożycie tej substancji, związane jest z ryzykiem nawrotu uzależnienia. To właśnie dlatego z głodem alkoholowym trzeba po prostu walczyć.

Podstawowym sposobem ograniczenia częstości pojawiania się głodu alkoholowego jest unikanie sytuacji, które mogą go prowokować. Pacjent może omijać miejsca, w których często spożywał w przeszłości alkohol – czasami nie da się jednak tego zrobić na przykład przez to, że znajomy bar znajduje się bezpośrednio przy miejscu pracy. W takiej sytuacji pacjent powinien odwrócić swoje myśli, skierować je na zupełnie inne niż spożywanie alkoholu tematy.

Pomóc w łagodzeniu objawów głodu alkoholowego może również porozmawianie z bliską osobą o tym, co się dzieje – wsparcie bliskich miewa nieocenioną rolę w zwalczaniu nieodpartej chęci napicia się. Aby przełamywać natrętne myśli i nauczyć się, jak sobie radzić w razie ich wystąpienia, skorzystać można również z pomocy psychoterapeutów.