Żyjesz w pobliżu "żywnościowego bagna"? Jesteś bardziej narażony na udar mózgu

2023-02-03 9:39

Ryzyko wystąpienia udaru rośnie wraz z wiekiem. Jednak czynnik ten w dużej mierze zależy przede wszystkim od stanu zdrowia oraz diety. Z kolei dieta powiązana jest z... miejscem, w którym żyjemy. Badacze postanowili sprawdzić, jaki wpływ na ryzyko wystąpienia udaru mózgu mają tzw. "bagna żywnościowe".

Żyjesz w pobliżu żywnościowego bagna? Jesteś bardziej narażony na udar mózgu
Autor: Getty Images "Żywnościowe bagno" jako czynnik ryzyka udaru. Zwiększa prawdopodobieństwo o 13 proc.

Wstępne badania, które zostaną zaprezentowane na Międzynarodowej konferencji American Stroke Association 2023, dowodzą, że dorośli w wieku 50 lat i starsi, którzy mieszkali w pobliżu gęstych fast foodów i środowisk niezdrowej żywności, zwanych „bagnami żywnościowymi”, byli bardziej narażeni na udar mózgu w porównaniu z tymi, którzy mieszkali na obszarach o mniejszej liczbie sklepów i fast foodów. Spotkanie odbędzie się w Dallas (i jednocześnie online) w dniach 8-10 lutego 2023 r. To najważniejsze na świecie spotkanie ekspertów zajmujących się udarami oraz zdrowiem mózgu.

Poradnik Zdrowie: udar mózgu - przyczyny, objawy

Czym jest "bagno żywnościowe"?

- Pomimo znacznych postępów w opiece nad udarem, udar nadal stanowi poważny problem, a niektóre osoby pozostają w grupie ryzyka pomimo optymalnego leczenia– powiedział dr Dixon Yang, główny autor badania i doktor habilitowany w Columbia University Irving Medical Center w Nowym Jorku. Dlatego tak ważne jest zapobieganie.

"Bagno żywnościowe" wcale nie jest nowym terminem. Powstał on ok. dekadę temu i oznacza społeczności zamieszkujące obszary obfitujące w sieć fast foodów i sklepy wielobranżowych z niezdrową żywnością, przy jednoczesnym braku dostępu do źródeł zdrowej żywności.

Badacze dowiedli, że "bagno żywnościowe" ma silny związek z ryzykiem wystąpienia udaru.

- Niezdrowa dieta negatywnie wpływa na ciśnienie krwi, poziom glukozy we krwi i poziom cholesterolu, co zwiększa ryzyko udaru mózgu. Niezależnie od własnej sytuacji demograficznej lub statusu społeczno-ekonomicznego, mieszkanie w sąsiedztwie z dużą ilością złych wyborów żywieniowych może być ważnym czynnikiem do rozważenia dla wielu osób - tłumaczy specjalista.

Ryzyko wystąpienia udaru wzrasta o 13 proc.

Dotychczas "bagna żywnościowe" nie były dokładnie zbadane w kontekście związku z udarem. Dlatego też naukowcy postanowili przybliżyć tę kwestię.

W tym celu przeanalizowali dane z badania Health and Retirement Study, przeprowadzonego na Uniwersytecie Michigan i dotyczącego wyzwań oraz możliwości związanych ze starzeniem się i przejściem na emeryturę. Te dane zostały zestawione z informacjami dotyczącymi środowiska żywności z Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych w celu uzyskania tzw. wskaźnika środowiska żywności detalicznej (RFEI). Wskaźnik RFEI oznacza stosunek restauracji typu fast food i sklepów ogólnospożywczych do placówek ze zdrową żywnością na danym obszarze.

Indeks środowiska handlu detalicznego żywnością dla opcji niezdrowej żywności obejmował: sklepy ogólnospożywcze, fast foody i restauracje z pełnym zakresem usługi. Sklepy spożywcze, targowiska rolne zostały sklasyfikowane jako detaliści ze zdrową żywnością.

Utworzono dwie kategorie dla wskaźnika detalicznego środowiska żywnościowego: wskaźnik niższy niż 5 oraz wskaźnik równy 5 lub wyższy.

- Te dwie kategorie zostały wybrane do porównania, ponieważ wcześniejsze badania wykazały, że wskaźnik środowiska żywności detalicznej wynoszący 5 lub więcej może przewidywać występowanie osób z otyłością w sąsiedztwie – tłumaczył Yang.

Następnie przeanalizowano dane uczestników dotyczące ich zdrowia. W badaniu wzięło udział łącznie 17875 osób dorosłych o średniej wieku 64. Wśród nich było 54 proc. kobiet, a 84 proc. stanowiły osoby rasy białej. 3,8 proc. badanych zgłosiło, że doświadczyło udaru.

Odsetek osób mieszkających na obszarach o wskaźniku środowiska żywności detalicznej poniżej 5 wyniósł 28 proc., a na obszarach o wartości 5 lub większej - 72 proc.

Zgodnie z przeanalizowanymi danymi osoby z grupy o wyższym indeksie środowiska detalicznego miały o 13 proc. większe prawdopodobieństwo wystąpienia udaru niż osoby z drugiej kategorii.

- Nasze badania podkreślają potencjalne znaczenie opcji sprzedaży detalicznej żywności na danym obszarze jako czynnika strukturalnego wpływającego na udar mózgu, zwłaszcza że większość uczestników mieszkała na obszarach z 6-krotnie większą ilością względnie niezdrowych i zdrowych wyborów żywieniowych – powiedział Yang.

Badacze twierdzą, że zwiększenie świadomości ludzi na temat wpływu żywności oraz wyborów żywnościowych na zdrowie może przyczynić się do poprawy zdrowia układu sercowo-naczyniowego, a tym samym, zmniejszenia ryzyka udaru mózgu.

Na tym wczesnym etapie naszych badań ważne jest, aby podnieść świadomość, że środowisko żywieniowe jest potencjalnie ważnym czynnikiem wpływającymi na zdrowie, zwłaszcza wśród osób, które mogą mieć trudności z osiągnięciem optymalnych celów w zakresie zdrowia układu sercowo-naczyniowego - podkreślają eksperci.

Źródło: www.medicalxpress.com, autorzy badań wstępnych: A. Naqvi, M.D., Ph.D.; Jose Gutierrez, M.D., M.P.H.; and Sarah Tom, M.D., M.P.H.