Kampania edukacyjna "Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli"

2016-09-06 16:08

W trosce o ochronę polskiego społeczeństwa przed zagrażającą w perspektywie najbliższych trzydziestu lat epidemią chorób układu sercowo-naczyniowego, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne podejmuje kolejne prozdrowotne wyzwanie. Pod hasłem „Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli” rozpoczyna się kampania edukacyjna, której celem jest wzrost świadomości społecznej na temat wartości zdrowia i jego profilaktyki, a także zwrócenie uwagi na rolę interakcji międzypokoleniowej w budowaniu i utrwalaniu zdrowego stylu życia. Poradnikzdrowie.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Biopsja: rodzaje biopsji i przebieg badania
Autor: Getty Images

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego rocznie umiera 17,5 miliona osób, co oznacza, że jest to najczęstsza przyczyna zgonów na świecie. W Europie ta grupa chorób jest odpowiedzialna za ponad połowę przedwczesnych zgonów. W 80 proc. przypadków przedwczesnym zawałom serca i udarom mózgu można byłoby zapobiec poprzez odpowiednią profilaktykę i wyeliminowanie behawioralnych czynników ryzyka, takich jak: brak aktywności fizycznej, niezdrowa dieta, otyłość, palenie tytoniu i spożywanie nadmiernej ilości alkoholu.

Groźba epidemii chorób układu krążenia

Choroby układu krążenia niezmiennie od ponad 50 lat pozostają najważniejszą przyczyną umieralności Polaków. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego każdego roku z przyczyn kardiologicznych umiera około 175 tysięcy osób, co stanowi blisko 46 proc. wszystkich zgonów. Wśród osób po 65. roku życia choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią ponad 53 proc. wszystkich zgonów.

Choroby układu krążenia niezmiennie od ponad 50 lat pozostają najważniejszą przyczyną umieralności Polaków.

Alarmujące są również dane dotyczące nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Z raportu WHO wynika, że w ciągu ostatnich 20 lat w naszym kraju trzykrotnie wzrosła liczba dzieci z nadwagą, a polskie 11-latki są w czołówce najbardziej otyłych nastolatków na świecie. Wspomniany raport WHO z badań HBSC (Health Behaviour School-aged Children) wskazuje, że aż 18,3 proc. spośród polskich 11- i 12-latków ma nadwagę, a 3,4 proc. jest otyłych. Warto również podkreślić, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie, a młodzi bez aktywności fizycznej są 5 do 6 razy bardziej narażeni na choroby serca, nawet przed ukończeniem 20. roku życia.

Aż 80 proc. dzieci z otyłością pozostaje otyłymi w życiu dorosłym. Ma to szczególne znaczenie, gdyż otyłość jest istotnym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, a ponadto zwiększa prawdopodobieństwo występowania cukrzycy, miażdżycy i chorób układu ruchu.

Szacuje się, że przy obecnych trendach zachorowań i tempie starzenia się społeczeństwa, śmiertelność spowodowana chorobami układu krążenia już w 2020 roku przekroczy 200 tysięcy osób rocznie.

Zdaniem eksperta
prof. dr hab. med. Piotr Hoffman, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Kolejno publikowane raporty i analizy wyraźnie wskazują, że choroby układu krążenia stanowią jeden z najważniejszych problemów zdrowia publicznego w Polsce, dlatego należy niezwłocznie podjąć zdecydowane kroki w celu zahamowania tempa rozpowszechniania się chorób układu sercowo-naczyniowego. Prognozy demograficzne wysuwają na pierwszy plan kwestię zmiany struktury wieku społeczeństwa, ale równie ważne z punktu widzenia czynników ryzyka chorób układu krążenia są złe nawyki żywieniowe i brak ruchu. To dotyczy niestety wszystkich pokoleń Polaków, dlatego tak istotne jest aby poprzez interakcję międzypokoleniową edukować równocześnie dzieci, młodzież i dorosłych. Edukację prozdrowotną postrzegam jako jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej kardiologii w Polsce. Wdrożenie właściwie zbilansowanej diety oraz systematycznie prowadzonej aktywności fizycznej to początek serii zmian w stylu życia, które mają szansę wpłynąć na zahamowanie epidemii chorób układu sercowo-naczyniowego, grożącej polskiemu społeczeństwu, ale przede wszystkim przyczynią się do utrzymania Polaków w dobrej kondycji i zdrowiu na wiele lat

Ideę Kampanii wizerunkowo oraz wokalnie wspiera Ambasadorka - Magda Steczkowska.

Polskie towarzystwo kardiologiczne stawia na profilaktykę i edukację

„Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli” to ogólnopolska kampania edukacyjna, organizowana przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego i zagrożeń z nimi związanych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Kampania jest zaproszeniem dla społeczeństwa do podejmowania systematycznie aktywności fizycznej, wypracowania prawidłowych nawyków żywieniowych oraz eliminacji szkodliwych zachowań, które w przyszłości pozwolą uniknąć chorób układu krążenia i ich poważnych konsekwencji. Eksperci Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zwracają uwagę na znaczenie interakcji międzypokoleniowej w budowaniu i utrwalaniu zdrowego stylu życia, tj. podnoszeniu świadomości dorosłych Polaków na temat wpływu zachowań prozdrowotnych na edukację młodego pokolenia, ale również promowaniu postaw nakierowanych na umocnienie i polepszenie jakości zdrowia, gdzie wzór do naśladowania mogą stanowić dobrze wyedukowana młodzież i dzieci.

Warto wiedzieć

Więcej informacji o kampanii „Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli” dostępnych jest w Internecie, pod adresem:

 • www.ptkardio.pl
 • www.dbajoserce.pl
 • www.facebook.com/PolskieTowarzystwoKardiologiczne
 • www.facebook.com/dbajoserce

Bezpłatne badania profilaktyczne w Mobilnej Kardiologicznej Poradni Servier dla dzieci i dorosłych

Podczas tegorocznej akcji Mobilna Kardiologiczna Poradnia Servier odwiedzi mieszkańców 11 polskich miast, oferując dzieciom, młodzieży i dorosłym przeprowadzenie bezpłatnych badań profilaktycznych, takich jak: pomiar ciśnienia tętniczego, stężenia glukozy, stężenia cholesterolu całkowitego oraz pomiar wskaźnika masy ciała (BMI) i wskaźnika kostka-ramię (ABI), stosowanego w diagnostyce przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych i chorób układu sercowo-naczyniowego. W uzasadnionych wynikami przypadkach zapewniona zostanie również możliwość skorzystania z konsultacji kardiologicznej oraz poszerzonej diagnostyki specjalistycznej (EKG serca, ECHO serca).

Bezpłatne badania profilaktyczne w Mobilnej Kardiologicznej Poradni Servier
Autor: materiały prasowe
To ci się przyda

 

Gdzie będzie można się zbadać - przystanki kardiobusu
 • 6.09 - WARSZAWA, Krakowskie Przedmieście 50
 • 7-8.09 - KRYNICA, Bulwary Dietla przy Pomniku Mickiewicza (przy Deptaku)
 • 13.09 - LUBLIN, plac Zamkowy
 • 14.09 - BIAŁYSTOK, Rynek Kościuszki przy Astorii
 • 15.09 - GDAŃSK, Targ Węglowy
 • 16.09 - POZNAŃ, Centrum Handlowe M1
 • 18.09 - WARSZAWA, Podzamcze
 • 18.09 - ŁÓDŹ, Piotrkowska 104
 • 24/25.09 - KRAKÓW, Rynek Główny
 • 9.10 - BYDGOSZCZ, Stary Rynek
 • 10.10 - WROCŁAW, plac pod Bazyliką Mniejszą
 • 11.10 - RZESZÓW, plac Farny

 

Badania odbywają się w godzinach 10.00 - 18.00. Kardiologiczna Poradnia Servier może przyjąć ograniczoną liczbę osób.

Niech Cię polubi Twoje serce – Magda Steczkowska

youtube.com/PTKardio PL