Zawał serca, udar mózgu, nowotwory. Wszystkie te choroby grożą jednej grupie zawodowej

2023-01-11 8:21

To, jaki zawód wykonujesz, może mieć wpływ na długość twojego życia i na to, na jakie choroby zachorujesz. Pokazuje to badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii. Udowodniło ono, że grupą najbardziej obciążoną chorobami związanymi z wykonywanym zawodem są strażacy. Oni również najczęściej umierają z powodu poważnych schorzeń.

Zawał serca, udar mózgu, nowotwory. Wszystkie te choroby grożą jednej grupie zawodowej
Autor: Getty Images Zawał serca, udar mózgu, nowotwory. Wszystkie te choroby grożą jednej grupie zawodowej

Badanie zlecone zostało przez Fire Brigades Union - związek zawodowy straży pożarnych w Wielkiej Brytanii, zrzeszający strażaków zatrudnionych na cały etat. Przeprowadzili je zaś badacze z University of Central Lancashire. Wyniki nie napawają optymizmem.

Na te choroby strażacy umierają najczęściej

Główną autorką badania jest prof. Anna Stec z University of Central Lancashire. Badaczka przyjrzała się danym dotyczącym śmiertelności, zgromadzonym w National Records of Scotland.

Analiza wykazała, że wśród strażaków ogólna śmiertelność z powodu nowotworów jest 1,6 razy wyższa, niż wśród populacji ogólnej.

Badanie pokazało, że strażacy:

  • aż pięć razy częściej umierają z powodu zawału serca i ostrej choroby niedokrwiennej serca
  • trzy razy częściej umierają z powodu nowotworów złośliwych
  • niemal trzy razy częściej umierają z powodu udaru mózgu
  • ponad trzykrotnie częściej umierają z powodu śródmiąższowych chorób płuc
  • ponad trzy razy częściej umierają na raka prostaty
  • trzykrotnie częściej umierają z powodu białaczki
  • ponad dwukrotnie częściej umierają z powodu raka przełyku
  • niemal dwukrotnie częściej umierają z powodu raka nerki i pęcherza moczowego
  • ponad sześciokrotnie częściej umierają z powodu raka o nieznanym pochodzeniu. 
Poradnik Zdrowie: badania profilaktyczne dla osób po 40 r.ż.

Przyczyna to zagrożenia związane z gaszeniem pożarów

Dlaczego strażacy znacznie częściej umierają z powodu tych chorób? Przyczyną, zdaniem badaczy, jest przede wszystkim narażenie na różny typ zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, w tym toksyny.

Na przykład nowotwory przełyku czy układu pokarmowego mogą mieć związek z tym, że w trakcie akcji gaśniczej strażacy przełykają ślinę, w której obecne są toksyczne cząsteczki. Z kolei śmiertelność z powodu białaczki może być związana z narażeniem na różne chemikalia, na przykład benzen, który dostaje się do organizmu przez skórę lub jest wdychany.

Wyniki badań odnoszą się przede wszystkim do Wielkiej Brytanii, gdyż przeprowadzone zostały na tamtejszej grupie strażaków w oparciu o tamtejsze warunki. Komentujący jego wyniki Riccardo la Torre, szef Związku Straży Pożarnych, stwierdził, że spodziewano się takich wyników, a badanie dostarczyło pewnych dowodów. Teraz konieczne są pilne działania zmierzające do tego, by zmniejszyć ryzyko, w tym zapewnienie możliwości dokładnej dezynfekcji strojów po akcji gaśniczej.