"Stres małżeński" utrudnia powrót do zdrowia. Ta płeć jest szczególnie narażona

2022-11-04 7:51

Stres małżeński może utrudniać młodszym dorosłym odzyskanie dobrego zdrowia po zawale serca – twierdzą naukowcy z Yale. Nowe badanie wskazuje, że stres małżeński, zwłaszcza jeśli jest poważny, może zwiększać prawdopodobieństwo ponownej hospitalizacji. Zdaniem ekspertów większe obciążenie stresem małżeńskim związane jest ze zdrowiem kobiet.

Stres małżeński utrudnia powrót do zdrowia po zawale. Ta płeć jest szczególnie narażona
Autor: Getty Images Stres małżeński utrudnia powrót do zdrowia po zawale. Ta płeć jest szczególnie narażona

Choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów na całym świecie. Każdego roku w ich wyniku umiera prawie 18 mln osób. Ponad cztery na pięć zgonów w wyniku chorób sercowo-naczyniowych spowodowana jest zawałem serca lub udarem mózgu. Aż jedna trzecia tych zgonów występuje przedwcześnie u osób poniżej 70. roku życia.

Stres małżeński odbija się na zdrowiu serca

Wcześniejsze badania wykazały, że zarówno stres psychologiczny, jak i społeczny, może negatywnie oddziaływać na zdolność osoby do powrotu do zdrowia po schorzeniu związanym ze stanem serca. Z kolei z innych analiz wynika, że posiadanie partnera i bycie w małżeństwie wiąże się z lepszym zdrowiem i rokowaniem po przebytej chorobie serca. Nowe badanie miało sprawdzić, w jaki sposób stan relacji wpływa na zdolność osoby po przebytym zawale serca do powrotu do zdrowia.

"Pracownicy opieki zdrowotnej muszą być świadomi czynników osobistych, które mogą przyczynić się do powrotu do zdrowia serca i skupić się na kierowaniu pacjentów do zasobów, które pomagają zarządzać i zmniejszać ich poziom stresu" – podkreśla główny autor badania Cenjing Zhu z Yale School of Public Health.

Chodzi o stres małżeński, który zdaniem grupy ekspertów – może utrudniać osobom po zawale powrót do pełni sił. Naukowcy twierdzą, że właśnie ten czynnik może zwiększać prawdopodobieństwo bólu w klatce piersiowej i ponownej hospitalizacji.

Wyniki swojej pracy autorzy analiz zaprezentują na sesjach naukowych American Heart Association, które odbędą się w najbliższy weekend w Chicago. Obecnie ustalenia uważa się za wstępne, dopóki pełne wyniki badań nie zostaną opublikowane w recenzowanym czasopiśmie.

Łącznie analizowano przypadki 1 593 osób dorosłych w wieku od 18 do 55 lat, którzy byli leczeni z powodu zawału serca w latach 2008-2012 w szpitalach na terenie Stanów Zjednoczonych. Każdy z uczestników miał partnera, to znaczy był w związku małżeńskim lub partnerskim w momencie zawału serca. Uczestnicy poziom stresu małżeńskiego zgłaszali samodzielnie za pomocą 17-elementowego kwestionariusza.

Jeden z autorów badania dr Nieca Goldberg z NYU Grossman School of Medicine zaznacza: "System opieki zdrowotnej powinien wspierać ocenę kliniczną zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego, ponieważ może to prowadzić do lepszych wyników i zdrowszego życia naszych pacjentów".

Poradnik Zdrowie: zawał serca

Na którą płeć stres małżeński wpływa w większym stopniu?

W kolejnym kroku naukowcy klasyfikowali uczestników do jednej z trzech grup poziomu stresu: nieobecny/łagodny, średni lub ciężki. Rok po badaniu uczestnicy odpowiedzieli na dodatkowy zestaw pytań dt. ogółu zdrowia. Okazało się, że więcej kobiet niż mężczyzn zgłosiło silny stres małżeński.

Na każde 10 pań biorących udział w analizach, 4 zgłosiły silny stres. W przypadku mężczyzn było nieco lepiej. Na każde 10 panów stres małżeński zgłaszało 3 z nich. Osoby, które zgłaszały umiarkowany lub silny stres małżeński, były o 67 proc. bardziej narażone na ból w klatce piersiowej i prawie 50 proc. częściej wymagali hospitalizacji z jakiejkolwiek przyczyny niż ich rówieśnicy, którzy zgłaszali łagodny stres małżeński lub jego brak.

Osoby z silnym poziomem stresu uzyskały niższe wyniki w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego, a ich jakość życia była niższa. Autorzy analiz podkreślają, że potrzebne są dalsze badania nad innymi stresorami takimi jak obciążenie finansowe i stres w pracy, które również mogą mieć znaczenie dla powrotu do zdrowia młodych dorosłych, którzy przeszli zawał serca.