Skłonności samobójcze są dziedziczne? Zidentyfikowano geny, które mogą zwiększać ryzyko

2022-12-16 11:18

Ryzyko myśli samobójczych mogą zwiększać cztery geny - twierdzą naukowcy na podstawie wyników dużego badania. To odkrycie stanowi kolejny krok w kierunku zrozumienia roli dziedzicznych czynników ryzyka działań samobójczych. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie JAMA Psychiatry.

Skłonności samobójcze są zapisane w genach? Zidentyfikowano geny, które mogą zwiększać ryzyko
Autor: Getty Images Skłonności samobójcze są dziedziczne? Zidentyfikowano geny, które mogą zwiększać ryzyko

Autorami pracy są naukowcy z Wydziału Medycyny i z Departamentu Psychiatrii Duke University School of Medicine. Jak stwierdził jeden z jego autorów, dr Nathan Kimbrel, odnosząc się do sytuacji w USA: „Samobójstwo jest przyczyną ponad 700 000 zgonów rocznie i jest czwartą najczęstszą przyczyną zgonów wśród osób w wieku od 15 do 29 lat. Im więcej wiemy, tym lepiej możemy zapobiec tym tragicznym zgonom”.  

Dodał, że geny stanowią  niewielką część ryzyka w porównaniu z innymi czynnikami, jednak ich odkrycie może pomóc lepiej zrozumieć ścieżki biologiczne, leżące u podstaw ryzyka zachowań samobójczych.  

Poradnik Zdrowie: depresja

Kluczowe znaczenie mają cztery geny

Autorzy badania przeprowadzili dużą analizę genomu, wykorzystując dane zebrane od 633 778 amerykańskich weteranów wojskowych - głównie mężczyzn (9 proc. stanowiły kobiety). W tej grupie na podstawie dokumentacji medycznej badacze zidentyfikowali 121 211 przypadków myśli lub działań samobójczych. Grupę kontrolną stanowiły osoby, które nie miały udokumentowanej historii zachowań prowadzących do samookaleczenia,

Analizując następnie próbki krwi badacze zidentyfikowali liczne geny, które powtarzały się wśród osób z udokumentowanymi przypadkami myśli lub działań samobójczych. Najsilniejsze powiązania miały cztery geny, które już wcześniej kojarzono z chorobami psychicznymi:

  • ESR1, receptor estrogenowy, genetyczny gen związany z ryzykiem PTSD i depresji, będących czynnikami ryzyka zachowań samobójczych wśród weteranów.  
  • DRD2, receptor dopaminy, powiązany z próbami samobójczymi, schizofrenią, zaburzeniami nastroju, ADHD, ryzykownymi zachowaniami i zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu.
  • DCC - ulega ekspresji w tkance mózgowej przez całe życie, jest podwyższony w mózgach osób, które umierają w wyniku samobójstwa.
  • TRAF3 - związany z zachowaniami aspołecznymi, używaniem substancji psychoaktywnych i ADHD.

To badanie pozwala zrozumieć dziedziczne czynniki ryzyka

„Należy zauważyć, że te geny nie predestynują nikogo do samobójstwa, ale trzeba zrozumieć, że to ryzyko w takim przypadku może być zwiększone, szczególnie w połączeniu z wydarzeniami życiowymi” – powiedział dr Nathan Kimbrel.

Zdaniem  badaczy konieczne są dalsze prace, które pozwolą ustalić, czy odkrycie marketów genetycznych zwiększających ryzyko samobójstwa mogłoby prowadzić do ukierunkowanych terapii. To odkrycie stanowi jednak ważny krok na drodze zrozumienia roli dziedzicznych czynników ryzyka w kontekście myśli i działań samobójczych.

Znajdujesz się w trudnej sytuacji? Potrzebujesz porozmawiać z psychologiem? Zadzwoń pod bezpłatny numer 800 70 22 22 całodobowego Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie.