Skażone mięso - czy drób z fipronilem trafił na polskie stoły?

2017-08-21 16:16

Skażone fipronilem mięso drobiowe trafiło do polskich sklepów i hurtowni. Istnieje ryzyko, że drób skażony środkiem biobójczym - mógł znaleźć się na polskich stołach. Wiadomo bowiem, że prawie tonę filetów z piersi kurczaka sprzedawano w powiecie zambrowskim na Podlasiu. To niejedyne miejsce, handlowano skażonym mięsem sprowadzonym z Niemiec. Sprawdź, jakie są objawy zatrucia fipronilem i gdzie jeszcze sprzedawano skażone mięso.

Skażone mięso - czy drób z fipronilem trafił na polskie stoły?
Autor: Thinkstockphotos.com

Skażone fipronilem mięso drobiowe, które trafiło do polskich sklepów i hurtowni, pochodzi z Niemiec. Mięso trafiło do Polski pod koniec lipca, ale o zagrożeniu służby dowiedziały się po dwóch tygodniach. Komunikat ostrzegawczy po tym czasie wystosowały służby niemieckie - wyjaśnia Główny Lekarz Weterynarii. Prawie tonę filetów z piersi kurczaka sprzedawano w powiecie zambrowskim na Podlasiu. Mięsem sprowadzonym z Niemiec handlowano również na Pomorzu. Drobiowe mięso z Niemiec trafiło też do trzech innych punktów dystrybucji w: Gdańsku, Gdyni i Nowym Dworze Mazowieckim. Stamtąd ostatecznie nie pojawiło się na rynku czy w hurtowniach. W sumie do Polski trafiło prawie 5 tys. sztuk drobiu zawierającego lub potencjalnie zawierającego fipronil.

REDAKCJA 24 GODZINY - Skażone mięso w Polsce

REDAKCJA 24 GODZINY - Co to fipronil, którym jest skażony drób?

Skażone mięso eksportowano do Polski z Niemiec pod koniec lipca. Sprzedawano je m.in. w sklepach w powiecie zambrowskim na Podlasiu i na pomorzu w Sztumie i Malborku. Część dostawy udało się jednak zabezpieczyć. Pod nadzorem znalazły się trzy chłodnie dystrybucyjne w Gdańsku, Gdyni i Nowym Dworze Mazowieckim.

Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii czytamy "Główny Lekarz Weterynarii polecił terenowym organom Inspekcji Weterynaryjnej zabezpieczenie i pobranie urzędowych prób z mięsa drobiowego pozyskanego z uboju w dniu 01/08/2017 r. w polskim zakładzie drobiarskim, do którego skierowano kury w ilości 4 900 sztuk z fermy na której stosowano preparat DEGA 16 (zawierający fipronil). Mięso pozyskane z partii ubojowej, które zostało rozdystrybuowane do podmiotów znajdujących się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej zostało zablokowane i pobrano z niego próbki urzędowe do badań w kierunku obecności fipronilu. W dniu 21/08/2017 r., z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego, Aleja Partyzantów 57, w Puławach, wpłynęły wyniki badań próbek pobranych w chłodni składowej (wynik niezgodny – fipronil obecny na poziomie 0,016 mg/kg). W związku z powyższym, mięso drobiowe w którym został wykryty fipronil, decyzją administracyjną PLW w Gdańsku, zostanie skierowane do utylizacji. Inspekcja Weterynaryjna współpracuje w tej sprawie z właściwymi organami w kraju, w państwach członkowskich i z Komisją Europejską w celu usprawnienia koordynacji dochodzenia i wprowadz"ania środków zaradczych mających na celu ochronę zdrowia konsumenta.

Fipronil - objawy zatrucia

Fipronil to substancja używana w weterynaryjnych lekach przeciw pchłom, roztoczom i kleszczom u psów i kotów. Nie można jej stosować u zwierząt, które są przeznaczone do uboju, na przykład u kurcząt.

Substancja ta może powodować:

Po krótkotrwałym zatruciu objawy powinny ustąpić. Przy dłuższym kontakcie organizmu z fipronilem, ryzyko dla zdrowia jest większe.

Fipronil może być niebezpieczny, jeżeli mamy z nim kontakt przez dłuższy czas w dużej ilości.

Szkodliwość tej substancji opisywała już m. in. Światowa Organizacja Zdrowia. Jej informacje są oparte na badaniach zwierząt. Fipronil jest szkodliwy dla układu nerwowego. Długotrwałe narażenie na jego działanie może spowodować uszkodzenie, wątroby, tarczycy i nerek. Może tez wywołać atak padaczki.