Renta alkoholowa w górę od 1 marca. Kto może ubiegać się o kontrowersyjne świadczenie?

2024-03-06 12:21

W Polsce funkcjonuje system wsparcia finansowego dla osób uzależnionych od alkoholu, których stan zdrowia uniemożliwia podjęcie pracy zarobkowej. Renta alkoholowa, bo o niej mowa, jest formą pomocy społecznej przyznawaną w sytuacji, gdy uzależnienie od alkoholu prowadzi do całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

Renta alkoholowa w górę od 1 marca. Kto może dostać kontrowersyjne świadczenie?
Autor: Getty Images Renta alkoholowa w górę od 1 marca. Kto może dostać kontrowersyjne świadczenie?

Mimo że jest to wsparcie dla osób w trudnej sytuacji życiowej, temat renty alkoholowej budzi wiele kontrowersji i dyskusji na płaszczyźnie publicznej oraz wśród ekspertów.

Gadaj Zdrów EXTRA: "Dostajemy maile od osób, które chorują na migreny i depresję"

Zasady przyznawania renty alkoholowej

Według informacji podanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w 2022 roku ponad 3 tysiące osób korzystało z renty alkoholowej, na którą wydano łącznie 53,1 mln zł. Renta ta przyznawana jest na podstawie oceny stopnia niezdolności do pracy, wywołanej długotrwałym nadużywaniem alkoholu.

W 2024 roku planowana jest waloryzacja tego świadczenia, co podniesie miesięczną kwotę do 1780,96 zł brutto dla osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz do 1335,72 zł brutto dla osób częściowo niezdolnych.

Renta alkoholowa - kontrowersje wokół świadczenia

Pojęcie "renty alkoholowej" wzbudza wiele emocji i pytań o sprawiedliwość takiego rozwiązania. Krytycy, jak poseł Jarosław Sachajko, wskazują na problem moralny związany z przyznawaniem świadczeń osobom, których stan zdrowia wynika z własnych, świadomych decyzji życiowych, jak nadużywanie alkoholu. W ich opinii istnieje niesprawiedliwość w stosunku do osób, które cierpią na choroby niezwiązane z własnymi wyborami.

Renta alkoholowa - co na to eksperci?

Z drugiej strony, eksperci tacy jak dr Tomasz Lasocki z Uniwersytetu Warszawskiego, podkreślają znaczenie renty alkoholowej jako elementu wsparcia społecznego dla osób zmagających się z chorobą alkoholową. Zwracają uwagę, że system rentowy ma na celu pomoc osobom, które z różnych przyczyn nie są zdolne do pracy, niezależnie od genezy ich stanu. Argumentują, że odebranie tego świadczenia mogłoby pogłębić już trudną sytuację życiową beneficjentów.

Wsparcie osób chorych terminalnie

W dyskusji na temat renty alkoholowej pojawia się również kwestia wsparcia dla osób chorych terminalnie, które obecnie nie mają dostępu do podobnych świadczeń "wytchnieniowych". Dr Lasocki sugeruje możliwość wcześniejszego otwierania "emerytalnej skarbonki" dla takich osób, co pozwoliłoby na lepsze wsparcie finansowe w ostatniej fazie życia.

Debata na temat renty alkoholowej w Polsce uwypukla złożoność problematyki uzależnień i ich wpływu na zdolność do pracy, a także rodzi pytania o sprawiedliwość systemu wsparcia społecznego. W kontekście rosnących kosztów życia i waloryzacji świadczeń ważne jest poszukiwanie rozwiązań, które będą sprawiedliwe dla wszystkich grup społecznych, w tym osób uzależnionych oraz chorych terminalnie. Ta sytuacja podkreśla również potrzebę ciągłej dyskusji i przemyślanych reform w systemie opieki społecznej i zdrowotnej.

Źródła:

  • www.rynekzdrowia.pl
  • Poradnik Zdrowie

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki