Powstanie Państwowy Instytut Medyczny. Ma leczyć polityków i funkcjonariuszy, a dodatkowo obywateli?

2022-11-18 16:51

Zgodnie z nową ustawą uchwaloną przez sejm Centralny Szpital Kliniczny (CSK) MSWiA zostanie przekształcony w Państwowy Instytut Medyczny. Szpital ma stać się placówką badawczą.

Powstanie Państwowy Instytut Medyczny. Ma leczyć polityków i funkcjonariuszy, dodatkowo obywateli?
Autor: Getty Images Powstanie Państwowy Instytut Medyczny. Ma leczyć polityków i funkcjonariuszy, dodatkowo obywateli?

Według autorów projektu przekształcenie umożliwi płynne przejście z formy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do instytutu, bez konieczności przeprowadzenie likwidacji CSK MSWiA. Eksperci z Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) już informują o niewystarczającym uzasadnieniu tego przekształcenia. W tej sprawie przedstawili stanowisko, w którym podkreślają, że utworzenie instytutu to ogromne wyzwanie, dlatego oczekują, że ustawodawca wskaże szczególnie istotne powody tej decyzji.

Specjaliści zaznaczają również, że takie przekształcenie powinno wskazywać, że podjęte działania leżą w interesie społecznym i prowadzą do poprawy jakości oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych. - Wątpliwości budzi sam fakt, że Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ma powstać w sposób, który nie jest przewidziany w żadnej z dwóch ustaw systemowych – czytamy w komunikacie NRL.

NRL ma wiele wątpliwości

Jedno z uzasadnień przekształcenia wskazuje, że powstanie Instytutu jest konieczne ze względu na to, że obszar medycyny dotyczący specyfiki służby i potrzeb funkcjonariuszy, ale także medycyny interwencyjnej związanej z zabezpieczeniem osób zajmujących najwyższe stanowiska w państwie, nie był dotychczas dostatecznie rozwijany.

Z kolei samorząd lekarski zaznacza, że nie zna przypadków, aby osoby zajmujące kluczowe stanowiska w państwie, zmagały się z problemami z dostępnością do opieki zdrowotnej albo że jej jakość nie jest wystarczająca.

- Utworzenie Instytutu, który – jak deklaruje projektodawca - miałby w swoim działaniu uwzględniać specyfikę służby i potrzeby zdrowotne funkcjonariuszy służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej czy Służby Ochrony Państwa, rodzi skojarzenia z branżową służbą zdrowia, tymczasem kluczowe jest, aby utrwalać i w pełni realizować wyrażoną w art. 68 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadę równego dostępu obywateli do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – wskazuje NRL.

Poradnik Zdrowie: kiedy iść do kardiologa?

Instytut tylko dla najważniejszych osób w państwie i funkcjonariuszy?

Naczelna Rada Lekarska wskazuje na kolejny poważny problem uzasadnienia decyzji podjętej przez rządzących. Zdaniem ekspertów jeden z fragmentów uzasadnienia projektu ustawy daje wrażenie, że ustawodawca przewiduje, iż udzielanie świadczeń zdrowotnych ogółowi ludności, będzie jedynie poboczną działalnością instytutu.

- Oprócz zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i potrzeb zdrowotnych funkcjonariuszy Instytut będzie udzielał świadczeń zdrowotnych ogółowi ludności – wskazano w projekcie ustawy.