Pandemia przyczyniła się do wzrostu nadciśnienia tętniczego? Niepokojące dane

2021-12-14 12:03

Pandemia COVID-19 zakłóciła nie tylko codzienne życie, ale także spowodowała problemy związane z opieką zdrowotną. Naukowcy przeprowadzili badanie porównujące ciśnienie krwi Amerykanów przed i w trakcie pandemii.

zbliżenie na kobietę, która trzyma dłonie w okolicy serca
Autor: Getty Images

Nadciśnienie tętnicze to jedna z najczęściej występujących chorób związanych z układem krążenia. Naukowcy chcieli bliżej przyjrzeć się poziomom ciśnienia krwi podczas pandemii w porównaniu z poprzednimi latami. W tym celu przeanalizowali dane dt. programu zdrowia pracowników w Stanach Zjednoczonych, który obejmował lata 2018-2020.

Łącznie zbadano 464 585 przypadków, większość z nich stanowiły kobiety (53,5 proc.). Eksperci porównywali poziomy ciśnienia krwi przed pandemią w 2018 i 2019 roku oraz do marca 2020 roku. Następnie analizowano te poziomy z tymi zarejestrowanymi w okresie od kwietnia do grudnia 2020 r.

Poradnik Zdrowie: nadciśnienie

Co ciekawe, grupie badaczy udało się ustalić, że przed pandemią nie było znaczących zmian w poziomie ciśnienia krwi między latami. Roczny wzrost ciśnienia krwi był znacznie wyższy w okresie od kwietnia do grudnia 2020 r. niż w 2019 roku.

Eksperci ustalili, że podczas pandemii średnie zmiany ciśnienia krwi co miesiąc w porównaniu z poprzednim rokiem wahały się od 1,10 do 2,50 mmHg dla ciśnienia skurczowego i 0,14 do 0,53 mmHg dla rozkurczowego. Utrzymujący się wzrost ciśnienia dotyczył obu płci, niezależnie od grupy wiekowej, w jakiej się znaleźli.

U kobiet odnotowano średni większy wzrost ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. Według badaczy to odkrycie dostarcza więcej dowodów na nadmierne obciążenie, jakie pandemią nałożyła na kobiety. U osób starszych zauważono większy wzrost skurczowego ciśnienia krwi, podczas gdy młodsi uczestnicy mieli większy wzrost ciśnienia rozkurczowego.

Naukowcy uważają, że niewielki wzrost ciśnienia tętniczego na poziomie populacji jest powiązany ze zwiększoną długoterminową częstością występowania poważnych niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Według nich wzrost zaledwie o 2 mmHg ciśnienia skurczowego wiąże się ze znacznym wzrostem śmiertelność z powodu choroby niedokrwiennej serca czy udaru mózgu wśród osób dorosłych w średnim wieku.

Autorzy analiz twierdzą, że wzrost w szczególności skurczowego ciśnienia krwi wśród dorosłych mieszkańców USA podczas pandemii COVID-19 może sygnalizować nadchodzący wzrost incydentów sercowo-naczyniowych, a w związku z tym śmiertelności z powodu tych chorób.