Pandemia - egzamin dla lekarzy. Msza święta w intencji pracowników służby zdrowia

2020-10-27 18:36

W święto św. Łukasza, patrona lekarzy, w warszawskim kościele św. Zygmunta odprawiona została uroczysta Eucharystia w intencji pracowników i wolontariuszy służby zdrowia. Mszy świętej przewodniczył Jego Eminencja Ks. Kardynał Kazimierz Nycz.

Msza za służbę zdrowia
Autor: materiały prasowe

18 października b.r. Medyczna Racja Stanu, zorganizowała kolejną debatę ekspertów związanych z medycyną. Medyczna Racja Stanu to przedsięwzięcie zachęcające do dyskusji opiniotwórczych, rozmów o lepszych rozwiązaniach i działaniach w przestrzeni polityki zdrowotnej. Tym razem debata odbyła się w wyjątkowych okolicznościach - w czasie pandemii i jej była poświęcona.

Wartości w Medycynie

W debacie "Wartości w Medycynie - Pandemia – kolejny egzamin dla Lekarzy" poruszano temat aktualnych wyzwań, modeli kształcenia i etyki zawodu lekarza z perspektywy doświadczeń COVID-19. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele środowiska akademickiego, klinicystów i studentów warszawskich uczelni medycznych, m. in. Paweł Chęciński – Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej UM, prof. Zbigniew Gaciong – Rektor WUM, prof. Andrzej Fala – Dziekan Wydziału Medycznego UKSW, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor Instytutu Zarzadzania w Ochronie Zdrowia, Uczelni Łazarskiego oraz przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i Ministerstwa Zdrowia. 

Główny Inspektor Sanitarny prof. Jarosław Pinkas przyznał, że początkowo w walce z nieznanym wrogiem, jakim był SARS -CoV2 popełniono błędy, których dziś mamy świadomość i wiemy, jak ich już nie powtarzać. 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska natomiast poruszy ważny problem, jakim jest mniejsza dostępność dla pacjentów do lekarzy w dobie COVID-19: zbyt późne diagnozy, przeoczone symptomy, mogą pogorszyć rokowania pacjentów i zaważyć na skuteczności ich leczenia.

wartości w medycynie - debata
Autor: materiały prasowe

Msza za pracowników służby zdrowia

Debatę ekspercką zakończyła uroczysta Msza święta w intencji służby zdrowia, której przewodniczył metropolita warszawski Ks. Kardynał Kazimierz Nycz. Ks. Kardynał podkreślił w swojej homilii, że polska służba zdrowia to milionowa rzesza ludzi: 480 tysięcy pielęgniarek, 180 tysięcy lekarzy, 50 tysięcy położnych, wiele tysięcy salowych, pracowników administracyjnych i innego personelu pomocniczego. To właśnie za nich wszystkich modlono się w czasie uroczystości.

- Dziś wspominamy św. Łukasza, który jest patronem lekarzy i wszystkich pracujących w służbie zdrowia - mówi Ks. Kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. - Chcemy w tej parafii modlić się za lekarzy, pielęgniarki, położne, cały personel pomocniczy, wszystkich obejmujemy naszą modlitwą. Prosimy o łaski, o pomoc Pana Boga, dla tej wielkiej, mocnej, ważnej grupy społecznej. Która zwłaszcza w ostatnich miesiącach przeżywa wielkie trudności, ale też, jak każdy z nas przeżywa swoje lęki.

Pandemia upokorzyła świat

Kardynał Nycz zauważył, że pandemia koronawirusa, której jesteśmy świadkami, była dla całego świata zaskoczeniem, ale i wielkim upokorzeniem. - Myśleliśmy, że nas jako ludzi, nic nie jest w stanie zaskoczyć, że człowiek z każdą sytuacją da sobie radę, że na wszystko jest przygotowany. I w jednym momencie przekonaliśmy się, jak ten świat przyrody potrafi być groźny, jak potrafi zaatakować człowieka.

W homilii Ks. Kardynał Kazimierz Nycz przywołał również postać św. Jana Pawła II, który wiedział, jak utrzymywać dobre relacje ze służbą zdrowia, jak kształtować formację etyczną tej grupy zawodowej i jak ją wspierać. - Nie było pielgrzymki, w której papież nie znalazłby się w szpitalu, wśród chorych i lekarzy - przypomniał metropolita. - Także w ostatnich latach życia, w siedmioletnim, ciężkim czasie chorowania, mocno pokazywał, że szanuje pracę lekarzy i podkreślał to na każdym kroku swojego papieskiego życia i nauczania. Dziś chcemy wchodzić na tę drogę modlitwy za służbę zdrowia, modlitwy wdzięczności, przy pomocy dobrego słowa na temat ich pracy. (...) Potrzeba wielkiej odpowiedzialności za słowo ze strony nas samych, mediów, polityków, by należycie docenić poświęcenie pracowników służby zdrowia, szczególnie w czasie pandemii. By nasze słowo nie było raniące, krzywdzące. 

Oddajmy lekarzom to, co im się należy

Powołując się na słowa Ewangelii czytanej w tym dniu: „Oddajcie cesarzowi, co cesarskie, a Bogu co boskie”, Ks. Kardynał powiedział: - Oddajmy lekarzom, to co się im należy, naszą wdzięczność, nasz szacunek, uznanie dla ich pracy, modlitwę za nich, ufając, że także oni z serca oddadzą nam wszystko, co się nam należy, że otrzymamy wszystko, czego się spodziewamy. A ci wszyscy, którzy są odpowiedzialni za służbę zdrowia, niech oddadzą lekarzom, pielęgniarkom i innym służącym tej wielkiej sprawie wszystko, co się im należy.