Od teraz nie wszystkie choroby uprawniają do szybszego zaszczepienia się przeciw COVID-19

2021-02-15 18:12

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 rozpoczął się 27 grudnia 2020 roku i został podzielony na cztery etapy. Po grupie tzw. zero, jak zapowiadał rząd w etapie pierwszym, pierwszeństwo uzyskali seniorzy oraz osoby z przewlekłymi chorobami. Niemniej z biegiem czasu pewne ustalenia uległy zmianie. Sprawdź, które osoby chore przewlekle nie otrzymają w tej grupie szczepionki na koronawirusa SARS-CoV-2!

Nie wszystkie choroby uprawniają do szybszego zaszczepienia się przeciw COVID-19
Autor: Getty Images

Wcześniej osoby zmagające się z chorobami przewlekłymi mogły zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z prośbą o wystawienie e-skierowania na szczepienie niezależnie od grupy wiekowej. Rada Medyczna zarekomendowała wtedy następującą listę chorób współistniejących, niebędących przeciwwskazaniem do przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19. Oto i ona:

Nowa lista zakwalifikowanych do pierwszego etapu szczepień

Ta lista na dzień dzisiejszy uległa jednak znacznej aktualizacji! Wiele osób cierpiących na choroby przewlekłe nie może ubiegać się już o szczepienie w etapie pierwszym na koronawirusa SARS-CoV-2. Obecna lista pacjentów uprzywilejowanych do szczepienia (zgodnie z listą opublikowaną na rządowej stronie gov.pl) obejmuje:

1. Pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz hospicjów stacjonarnych i oddziałów medycyny paliatywnej osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Seniorów (od 15 stycznia rozpoczęła się  rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Od 22 stycznia mogą rejestrować się osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczęły się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów).

3. Osoby w wieku poniżej 60. roku życia:

  • dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek,
  • z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią,
  • poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej,
  • po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne.

4. Służby mundurowe, funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, strażnicy miejscy, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.

5. Nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych oraz osób, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, osoby pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej, placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

6. Nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni innej niż uczelnia medyczna oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia. 

Na tych osobach lista się kończy! Pacjenci zmagający się m.in. z cukrzycą, nadciśnieniem, astmą czy mukowiscydozą muszą teraz poczekać na swoją kolej. Z tego wynika, że nie ma szczepionki przeciw COVID-19 dla wszystkich chorych przewlekle.

prof. Ernest Kuchar: Szczepionka jest mniej ryzykowna niż powikłania po koronawirusie [Super Raport]

Odpowiedź resortu zdrowia

W opinii Ministerstwa Zdrowia ta lista jest przemyślana, sensowna i sprawiedliwa. Portal „Gazeta.pl Zdrowie” uzyskał oficjalną odpowiedź od resortu zdrowia, że w ustaleniu grup priorytetowych w Narodowym Programie Szczepień przeprowadzono ocenę w oparciu o:

  • ryzyko narażenia na zakażenie,
  • ryzyko poważnego zachorowania i śmierci,
  • ryzyko społeczno-ekonomiczne i ryzyko transmisji.

Dodano, że „lista chorób przewlekłych została zarekomendowana przez Radę Medyczną”. Ma ona podlegać aktualizacji oraz priorytetyzacji wraz z pojawiającymi się nowymi dowodami naukowymi, oraz informacjami instytucji oceniających i dopuszczających na rynek szczepionki przeciw COVID-19.

Osób z pozostałymi chorobami przewlekłymi nie zakwalifikowano również do drugiego etapu szczepień. Jedynie dodano adnotację, że „w sytuacji ryzyka szczepionki, dopuszcza się jednoczasowe szczepienie osób wchodzących w skład grup, o których mowa w ramach jednego etapu lub szczepienie osób wchodzących w skład różnych grup w ramach różnych etapów.

Źródło: gov.pl, zdrowie.gazeta.pl

Sonda
Zrobisz to? Czy nie?