Od dziś obowiązują nowe zasady w opiece nad chorymi na COVID-19

2020-10-09 12:10

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował rano na Twitterze, że już od dziś obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące standardu opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2. Jak będą wyglądały nowe procedury?

Od dziś obowiązują nowe standardy w opiece nad chorymi na COVID-19
Autor: Getty Images

Rozporządzenie określa, jak będzie wyglądała opieka zdrowotna nad osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, a także już zakażonymi. Co dokładnie przewidują nowe przepisy?

W przypadku pacjenta podejrzanego o zakażenie koronawirusem:

1. Lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta poprzez przeprowadzenie wywiadu i badania fizykalnego lub w formie teleporady, z wyłączeniem dzieci do ukończenia drugiego roku życia, które muszą być zbadane przez lekarza.

2. W uzasadnionych przypadkach lekarz POZ zleca wykonanie badań diagnostycznych, w tym testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2, a w przypadku dodatniego wyniku kieruje go do:

  • odbycia izolacji lub izolacji w warunkach domowych
  • do szpitala, gdy zachodzi taka konieczność

3. Jeśli pacjent może się samodzielnie poruszać, lekarz przekazuje mu listę punktów pobrań, w których może wykonać test, informuje też go, by pod żadnym pozorem nie przemieszczał się tam środkami transportu publicznego.

W przypadku pacjenta zakażonego wirusem SARS-CoV-2:

1. Lekarz sprawujący nad nim opiekę kieruje go do odbycia:

  • izolacji albo izolacji w warunkach domowych
  • hospitalizacji, gdy jest taka potrzeba

2. Jeśli pacjent nie jest w stanie poruszać się o własnych siłach lub jego stan zdrowia jest zły, lekarz zleca jego transport. 

W nowych standardach zapisano również, że zlecenie badań diagnostycznych w kierunku wirusa SARS-CoV-2 przez lekarza powinno być uzasadnione, czyli powinny wystąpić wskazania do przeprowadzenia testu. O wyniku testu pacjent może zostać poinformowany za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. 

Czytaj też:

Wypłaszczanie krzywej. "Będzie dobrze" Adama Federa, odc. 129
Sonda
Czy jesteś zaskoczony tym, że cała Polska jest w strefie żółtej?