Od 26 lutego zmiany na SOR-ach. Czego można się spodziewać?

2024-02-21 16:31

Już 26 lutego b.r. zmienią się przepisy w zakresie świadczeń, które można uzyskać na SOR-ach i izbach przyjęć. Zarządzenie prezesa NFZ zawiera długą listę świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na co możemy liczyć na SOR-ze i IP?

Od 26 lutego zmiany na SOR-ach. Czego można się spodziewać?
Autor: MARCIN SMULCZYNSKI / SUPER EXPRESS Od 26 lutego zmiany na SOR-ach. Czego można się spodziewać?

Nowelizacja przepisów, dotyczących warunków zawierania umów oraz realizacji umów, ma obowiązywać od 26 lutego. Odnosi się do umów o udzielanie i zakres świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć.

Świadczenia i procedury, podzielono na sześć (lub siedem, licząc z kategorią 0) kategorii. Niektóre procedury – chodzi o iniekcję antybiotyku i dożylną farmakoterapię – przeniesiono z kategorii II do kategorii III. Wymienione w dokumencie świadczenia są finansowane na SOR-ach i w izbach przyjęć przez NFZ.

Oprócz wymienionych świadczeń obowiązuje jeszcze tzw. kategoria 0, w ramach której przewidziano świadczenie segregacji medycznej, czyli tzw. triaż na SOR-ze.

CZYTAJ TEŻ: Szpitale czeka rewolucja. Od 1 stycznia nie będzie kolejek na SOR-ach?

Świadczenia na SOR i IP - kategoria I

Jakie świadczenia objęto kategorią I? Na liście świadczeń znajdują się m.in.: porada lekarska, opieka pielęgniarki lub położnej, jak również badanie palcem odbytu, badanie elektrokardiograficzne, czy badanie spirometryczne.

W kategorii I umieszczono też takie badania jak kardiotokografia i pulsoksymetria. Na SOR-ze możemy liczyć również na założenie kołnierza szyjnego, założenie opatrunku na ranę, płukanie oka lub ucha.

Procedury, które można zastosować na SOR to również farmakoterapia, która może być doustna, domięśniowa, śródskórna, podskórna, podjęzykowa, doodbytnicza, przy użyciu nebulizatora.

Na SOR-ze istnieje też możliwość podstawowych badań laboratoryjnych, badań temperatury ciała, cewnikowania żył czy płukania cewnika. W kategorii I zawarto także procedurę stwierdzenia zgonu.

Syn Justyny Steczkowskiej znowu trafił na SOR! Będą ciąć rękę!

Świadczenia na SOR i IP - kategoria II

Z kolei w kategorii II świadczeń dostępnych na SOR-ach zamieszczono: usunięcie magnesem lub bez magnesu ciała obcego z przedniej części oka, zaopatrzenie urazu oka lub oczodołu, tamponadę nosa przy krwotoku, zamknięte nastawienie złamania nosa, szycie rany nosa, języka, wargi, jamy ustnej, podniebienia.Możemy przy tym liczyć na znieczulenie miejscowe powierzchniowe.

Na liście w kategorii II znajdują się też takie procedury jak:

 • Laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy
 • Wymiana rurki wewnątrzkrtaniowej lub wewnątrztchawiczej
 • Nakłucie międzyżebrza procedura obejmuje blokadę międzyżebrową
 • Odprowadzenie hemoroidów
 • Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe
 • Wymiana cewnika założonego na stałe w drogach moczowych
 • Usunięcie ciała obcego obejmującego prącie - operacja prosta
 • Aspiracja ropnia paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej
 • Oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania
 • Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej (zarówno długości do 4,0 cm, jak i powyżej)
 • Zdjęcia RTG czaszki, kręgosłupa, kończyn i całego układu kostnego
 • Badania USG
 • Pomiar szybkości odpływu moczu
 • Badanie palcem przetoki jelitowej
 • Monitorowanie funkcji i parametrów życiowych
 • Unieruchomienie gipsowe lub za pomocą szyn
 • Resuscytacja bezprzyrządowa BLS
 • Tlenoterapia
 • Kapnografia (ETCO2) monitorowanie
 • Testy/ocena psychologiczna - inna
 • Wprowadzenie maski krtaniowej, sondy nosowo-żołądkowej), w celu odbarczenia żołądka, ręczne odprowadzenie wypadniętej odbytnicy, ręczne odprowadzenie przepukliny czy ręczne odprowadzenie wypadniętego odbytu sztucznego
 • Płukanie żołądka oraz płukanie przez sondę żołądkową (nosowo-żołądkową)
 • Usunięcie zalegających mas kałowych z jelita
 • Wlew przezodbytowy
 • Płukanie przez ureterostomię i cewnik moczowodowy
 • Wymiana rurki gastrostomijnej, opatrunku unieruchamiającego kończyny dolnej, górnej lub innej okolicy,
 • Wymiana tamponu, drenu w ranie, tamponady nosa, rurki tracheostomijnej, cewnika w nefrostomii i pielostomii
 • Usunięcie tamponady nosa, szwów z głowy lub szyi
 • Usunięcie klamry, gipsu, szyny, szwów, ciała obcego ze światła jamy ustnej bez nacięcia, ciała obcego ze światła prostnicy i odbytu bez nacięcia, jak również usunięcie ciała obcego z ucha, nosa, gardła, pochwy, cewki moczowej – każdorazowo bez nacięcia.

W ramach kategorii II możliwe są przetoczenia innej substancji, wstrzyknięcia lub infuzje elektrolitów, sterydów, anatoksyny tężcowej. Możemy liczyć również m.in. na umiarawianie serca albo szczepienie przeciw wściekliźnie.

Świadczenia na SOR - kategoria III 

W kategorii III NFZ finansuje na SOR-ze takie świadczenia, jak:

 • Drenaż ropnia przegrody nosa
 • Inne nacięcie krtani/ tchawicy procedura obejmuje: konikotomię/tracheopunkcję
 • Inne zabiegi diagnostyczne krtani procedura obejmuje: fiberolaryngoskopię
 • Nakłucie opłucnej - punkcja odbarczająca
 • Wenesekcja
 • Gastroskopia
 • Nacięcie ropnia okołoodbytowego
 • Szycie rany odbytu
 • Nakłucie otrzewnej – punkcja odbarczająca
 • Przezskórna cystostomia
 • Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo- żuchwowego
 • Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (miednica)
 • Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - miejsce nieokreślone
 • Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki
 • Zamknięte nastawienie zwichnięcia
 • Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł
 • Szycie torebek stawowych, pochewek ścięgien, ścięgien, mięśni, ran
 • Nacięcie/ drenaż skóry/ tkanki podskórnej
 • Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem
 • Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki
 • Wycięcie martwiczej tkanki
 • Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia
 • Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego
 • Tomografia komputerowa
 • RTG przełyku z kontrastem
 • Urografia, w tym z kontrastem
 • Cystoureterografia wsteczna
 • Cystografia - inne
 • Fistulografia
 • USG przezciemiączkowa
 • Echokardiografia
 • USG łuku aorty, transrektalne, wielomiejscowe
 • Ciągłe monitorowanie gazometrii krwi tętniczej za pomocą czujnika dotętniczego
 • Monitorowanie centralnego ciśnienia żylnego
 • Wyciąg układu kostnego
 • USG gałki ocznej
 • Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia, ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia, ze światła tchawicy i oskrzela bez nacięcia, manewr Heimlicha
 • Wstrzyknięcie insuliny lub antybiotyku
 • Farmakoterapia doszpikowa, dożylna
 • Uzyskanie dostępu doszpikowego
 • Znieczulenie dożylne, znieczulenie splotów lub nerwów obwodowych (do 2 godzin)
 • Sedacja i nadzór intensywny (do 2 godzin) procedura możliwa do sprawozdania niezależnie od drogi podania leku
 • Założenie cewnika do tętnicy lub żyły centralnej
 • Przekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnego
 • Kinaza fosfokreatynowa, izoenzymy / izoformy
 • Leczenie bólu, analgosedacja w nagłym zagrożeniu
 • Biopsja stawu
 • Aspiracja stawu
 • Badanie bakteriologiczne, wirusologiczne

Świadczenia na SOR - kategoria IV, V, VI

Kategoria IV obejmuje:

 • Wlew czynnika wazopresyjnego
 • Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
 • Nacięcie zmiany ropnej
 • Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołogardłowego
 • Tracheostomia czasowa / stała
 • Wstrzyknięcie dotchawicze leków
 • Bronchoskopia
 • Drenaż jamy opłucnowej
 • Perikardiocenteza
 • Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych; kończyny dolnej; udowa; podkolanowe; piszczelowe
 • Szycie tętnicy / żyły
 • Endoskopowa cholangiografia wsteczna
 • Nakłucie otrzewnej - pobranie materiału do analiz
 • Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - miejsce nieokreślone
 • Tomografia ze wzmocnieniem kontrastowym
 • Tomografia wielomiejscowa
 • Arteriografia o innej lokalizacji
 • Oznaczenie przemieszczenia mózgu w linii środkowej
 • USG doppler
 • Badanie USG zakrzepicy żył głębokich
 • Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D B-flow
 • Rezonans magnetyczny bez wzmocnienia kontrastowego
 • Monitorowanie rzutu serca inną techniką
 • Resuscytacja ręczna ALS z użyciem urządzeń mechanicznych
 • Sztuczne oddychanie z użyciem maski twarzowej lub maseczki resuscytacyjnej (foliowa)
 • Intubacja
 • Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną
 • Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych
 • Transfuzja przy wykrwawieniu
 • Wstrzyknięcie lub wlew substancji fibrynolitycznej innej niż leki trzeciej generacji
 • Zewnętrzna kardiowersja
 • Przywrócenie rytmu zatokowego
 • Defibrylacja
 • Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin)
 • Znieczulenie całkowite dożylne
 • Wstrzyknięcie antidotum
 • Leki
 • Lotne związki organiczne

Z kolei w kategorii V wymieniono:

 • Inne zabiegi diagnostyczne mózgu i opon mózgowych
 • Przecięcie osierdzia, nacięcie osierdzia
 • Założenie cewnika czasowego do dializy procedura obejmuje hemofiltrację
 • Hemodializa
 • Ciągłe leczenie nerkozastępcze
 • Endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku, żołądka, dwunastnicy
 • Kolonoskopia
 • Fiberosigmoidoskopia
 • Poród samoistny
 • Położnicza tamponada macicy lub pochwy
 • Nacięcie powięzi
 • Tomografia komputerowa - inne
 • Rezonans magnetyczny ze wzmocnieniem kontrastowym
 • Wyciąg za czaszkę za pomocą klamry Crutchfielda
 • Oksygenacja hiperbaryczna procedura obejmuje ostrą tlenoterapię hiperbaryczyną
 • Wprowadzenie sondy Sengstakena
 • Podanie leku trombolitycznego drugiej lub trzeciej generacji
 • 24-godzinny dożylny wlew agonistów receptorów beta- adrenergicznych lub innych leków inotropowo dodatnich
 • 24-godzinny dożylny wlew leków wazodilatacyjnych
 • Czasowa stymulacja elektrodą zewnętrzną
 • Stymulacja elektrodą endokawitarną
 • Jednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR
 • Zapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczego

Natomiast kategoria VI zawiera takie procedury, jak:

 • Kraniotomia - inne
 • Odbarczenie (mózgu) procedura obejmuje również leczenie
 • przeciwobrzękowe mózgu
 • Kraniotomia z usunięciem krwiaka nadtwardówkowego
 • Torakotomia zwiadowcza
 • Arteriografia, nieokreślone miejsce
 • Podwiązanie naczynia krwionośnego głowy/szyi
 • Opanowanie krwotoku - inne
 • Laparotomia - inna procedura obejmuje: laparotomię ratunkową i/lub packing miednicy
 • Cięcie cesarskie BNO procedura obejmuje: pośmiertne cięcie cesarskie
 • Respiratoroterapia
 • Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP)
 • Oddychanie z przerywanym ciśnieniem dodatnim (IPPB)
 • Inna wentylacja mechaniczna
 • Wymuszona przerywana wentylacja (IMV)
 • Wentylacja z ciągłym dodatnim ciśnieniem końcowo- wydechowym (PEEP)
 • Wentylacja ze wspomaganiem ciśnieniowym (PSV)
 • Ciągła wentylacja przez tracheostomię
 • Prowadzenie resuscytacji krążeniowo - oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii
 • Leczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
 • Ogrzewanie w hipotermii (ogrzewanie wewnętrzne /zewnętrzne pacjenta)
 • Jednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki