Co to jest Szpitalny Oddział Ratunkowy? Kto może korzystać z pomocy SOR?

2019-03-25 15:46

Szpitalny Oddział Ratunkowy (skrót - SOR) jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt pozwalający na wykonanie praktycznie każdego pilnego zabiegu ratującego życie. Na SOR powinni trafiać ci, którym niezbędna jest natychmiastowa pomoc medyczna. Niestety, często zgłaszają się osoby, których problemy powinna rozwiązać przychodnia rejonowa.

Co to jest Szpitalny Oddział Ratunkowy? Kto powinien korzystać z pomocy SOR?
Autor: Photos.com

Spis treści

  1. Szpitalny Oddział Ratunkowy - czym się zajmuje?
  2. Szpitalny Oddział Ratunkowy - struktura

Szpitalny Oddział Ratunkowy (czyli w skrócie SOR) powinien ratować ludzi, których życie jest w niebezpieczeństwie - ich zdrowie nagle się pogorszyło lub ulegli wypadkowi. Temu zadaniu podporządkowana jest zarówno wyspecjalizowana i wysoko wykwalifikowana kadra medyczna jak wyposażenie oddziału. Szpitalny Oddział Ratunkowy nie powinien być przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej czy też przychodnią specjalistyczną, a tak niestety często traktują go pacjenci.

Szpitalny Oddział Ratunkowy - czym się zajmuje?

W SOR dokonywana jest wstępna segregacja i kwalifikacja chorych, wykonywane są wszelkie czynności stabilizujące funkcje życiowe pacjenta, a także ustalany jest kierunek dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego. Lekarz dyżurujący na oddziale ratunkowym:

  • przeprowadza wstępną diagnostykę
  • decyduje o podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znalazły się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
  • zapewnia w razie konieczności niezwłoczny transport sanitarny do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego innych świadczeń opieki zdrowotnej.

Szpitalny Oddział Ratunkowy - struktura

  • obszar segregacji medycznej i przyjęć, gdzie dokonuje się rejestracji i przyjęcia chorego, a także wyboru procedur leczniczych w stanach nagłych, ponadto udziela się informacji rodzinom poszkodowanych
  • sala obserwacyjna, gdzie prowadzi się obserwacje chorych z mniej nasilonymi objawami oraz chorych po zabiegach w krótkim znieczuleniu ogólnym
  • sala resuscytacyjno-zabiegowa wyposażona w specjalistyczny sprzęt medyczny, umożliwiający wykonywanie czynności z zakresu przywracania i podtrzymywania podstawowych czynności życiowych
  • gabinety konsultacyjne, w których udziela się specjalistycznych konsultacji lekarskich
  • transport sanitarny.