Nowe tablice trwania życia Polaków. Jak długo jeszcze pożyjesz według średniej GUS?

2023-03-28 11:45

Zgodnie z najnowszymi danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny w marcu 2023 roku, oszacowano średnią oczekiwaną długość życia. Ile średnio będą żyć Polacy i jak to przełoży się na ich emerytury?

Nowe tablice trwania życia Polaków. Jak długo jeszcze pożyjesz według średniej GUS?
Autor: Getty Images Według GUS będziemy żyć dłużej. Jednak średnia jest wciąż niższa niż przed pandemią

GUS opublikował tablicę średniego dalszego trwania życia. W porównaniu do danych pochodzących z zeszłego roku, będziemy żyć nieco dłużej.

Zmianie uległo średnie dalsze trwanie życia zarówno u młodych dorosłych, jak i u osób starszych. Względem roku ubiegłego, nastąpił wzrost średniego dalszego trwania życia o

  • 18,6 miesiąca dla osób w wieku 30 lat
  • 15,4 miesiąca dla osób w wieku 60 lat
  • 13,8 miesiąca dla osób w wieku 65 lat
  • 6,0 miesięcy dla osób w wieku 80 lat

- Zgodnie z oczekiwaniami, średnia długość trwania życia za 2022 r. znacząco wydłużyła się w stosunku do poprzedniego roku. Dla osób w wieku 60 lat, czyli wieku emerytalnego kobiet, wzrost wyniósł 15,4 miesiąca, podczas gdy dla osób w wieku 65 lat, w którym na emeryturę przechodzą mężczyźni, średnie oczekiwane dalsze trwanie życia wydłużyło się o 13,8 miesiąca. Będzie to miało wymierny wpływ na wysokość emerytur osób wnioskujących o przyznanie świadczenia od kwietnia tego roku - powiedział Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Mimo wzrostów względem roku 2022, dalsze trwanie życia jest jednak wciąż krótsze niż przed pandemią.

- Średnie dalsze trwanie życia jest jednak wciąż krótsze niż w ostatniej przedpandemicznej tablicy GUS, tj. z 2020 roku, która powstała na podstawie danych o śmiertelności w 2019 roku” – powiedziała prezes ZUS Gertruda Uścińska.

Poradnik Zdrowie: Tridemia - covid-19, grypa, RSV

Tablice długości trwania życia a emerytura

Od 1 kwietnia 2023 roku nowa tablica GUS stanie się punktem wyjścia do obliczania wysokości przyznawanych emerytur przez ZUS. Z danych wynika, że osoby, które mają 60 lat otrzymają emeryturę niższą o 6,1 proc., a osoby w wieku 65 lat - niższą o 6,6 proc. w porównaniu do danych pochodzących z ubiegłorocznej tablicy.

Nowe tablice z zasady nie dotyczą osób, które już przeszły na emeryturę.