L4 z teleporad nieważne? Resort zdrowia przedstawił najważniejsze zasady

2022-07-02 8:36

Czy zwolnienie lekarskie wystawione w trakcie teleporady jest ważne? Tak, ale tylko jeśli spełnia określone zasady - twierdzi resort zdrowia w odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie kontroli zwolnień lekarskich wystawianych w trakcie porad na odległość. Jakie zatem warunki muszą zostać spełnione, by zostało uznane?

L4 z teleporad nieważne? Resort zdrowia przedstawił najważniejsze zasady
Autor: Getty Images

Kwestia zwolnień lekarskich wystawianych w trakcie teleporad wzbudziła wiele emocji, gdy na początku maja 2022r Zakład Ubezpieczeń Społecznych  zakwestionował ich legalność i rozpoczął masowe kontrole. ZUS powoływał się na przepisy, zgodnie z którymi L4 może być wystawiane wyłącznie "po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia". Takie badanie trudno zaś - jak twierdzą urzędnicy - wykonać, nie widząc pacjenta.

W związku z licznymi doniesieniami na ten temat do ministra zdrowia trafiła interpelacja poselska. Jej autorzy zapytali resort zdrowia m.in. o to, czy lekarze mają prawo wystawiać zwolnienie lekarskie w trakcie teleporady - i w jakim zakresie.

Kiedy L4 z teleporady jest ważne?

W odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wskazał, że L4 może być wystawione w trakcie teleporady przez lekarza lub lekarza dentystę, ale muszą być spełnione określone warunki. Najważniejszym z nich, jak wynika z odpowiedzi wiceministra zdrowia, jest dokładne zbadanie stanu zdrowia pacjenta - osobiste lub za pośrednictwem systemów łączności czy systemów teleinformatycznych.

Jak napisał wiceminister Kraska w odpowiedzi na interpelację: "Stosownie do art. 2 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2021 poz. 790, z późn. zm.), lekarz może wykonywać czynności polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich. Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumentacji medycznej tej osoby"

Poradnik Zdrowie: choroby zakaźne

Jakie są zasady wystawiania zwolnień w trakcie teleporad?

Jak przypomniał wiceminister Kraska, zarówno orzekanie o czasowej niezdolności do pracy, jak i samo wystawienie zwolnienia lekarskiego powinny nastąpić po bezpośrednim badaniu stanu zdrowia pacjenta. Lekarz, który wydaje takie zaświadczenie, powinien przeprowadzić badanie lekarskie, na które składa się wywiad z pacjentem oraz badanie przedmiotowe.

Jak wyjaśnił wiceminister, to lekarz udzielający świadczenia powinien zdecydować, czy w danym przypadku dla konkretnego schorzenia możliwa jest ocena stanu zdrowia pacjenta na odległość, przy wykorzystaniu systemów łączności lub systemów teleinformatycznych. Jak wskazał wiceminister: "Ocena możliwości wystawienia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (po badaniu przeprowadzonym we wskazany sposób) powinna uwzględniać w szczególności rodzaj schorzenia oraz dostępne środki komunikacji z pacjentem".