Kto to jest: chory na COVID-19? Wystarczy, że ma tylko gorączkę?

2020-11-02 11:37 Magdalena Gajda

Wystarczy, że masz gorączkę, albo kaszel, aby już uznano ciebie za chorego na COVID-19? Nową definicję tzw. przypadku COVID-19 ogłosił Główny Inspektor Sanitarny. Definicję przygotowano na potrzeby nadzoru epidemiologicznego do kwalifikacji chorych i tworzenia statystyk zachorowań na COVID-19. Masz objawy COVID-19? Sprawdź jakim jesteś przypadkiem!

Kto to jest: chory na COVID-19? Wystarczy, że ma tylko gorączkę?
Autor: Getty Images

Kto to jest chory na COVID-19? W sezonie zwiększonej liczby zachorowań na przeziębienie, grypę i inne infekcje, których objawy są podobne do objawów COVID-19, coraz więcej osób poszukuje odpowiedzi na to pytanie. Główny Inspektor Sanitarny (GIS) podał więc do informacji publicznej nową definicję tzw. przypadku COVID-19. Definicja ta określa kryteria i warunki, który musi spełniać pacjent, aby służby epidemiologiczne uznały go za chorego na COVID-19.

Spis treści

 1. Kto to jest chory na COVID-19: jakie warunki trzeba spełnić?
 2. Kto to jest chory na COVID-19: rodzaje przypadków
 3. Kto to jest chory na COVID-19: kogo skierują na na testy?

Kto to jest chory na COVID-19: jakie warunki trzeba spełnić?

Kryteria przypadku COVID-19 ustalone przez GIS dzielą się na kilka rodzajów:

Kryteria kliniczne, czyli objawy

Przypadkiem COVID-19 jest każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z następujących objawów:

Tutaj: sprawdź koniecznie, czy masz objawy COVID-19!

Kryteria diagnostyki obrazowej

Przypadkiem COVID -19 jest osoba, u której badanie radiologiczne płuc (Rtg płuc) wykazało zmiany wskazujące na COVID-19.

Kryteria laboratoryjne

Przypadkiem COVID -19 jest osoba, u której przeprowadzono testy na COVID-19, a ich wyniki ujawniły:

 • kwas nukleinowy koronawirusa SARS-CoV-2 w teście z materiału klinicznego – przy czym GIS wyraźnie wskazuje, że próbki materiału klinicznego z dolnych dróg oddechowych (popłuczyny pęcherzykowo – oskrzelowe - BAL), bronchoaspirat, odkrztuszana plwocina) mają większą wartość diagnostyczną, niż próbki z górnych dróg oddechowych (np. wymaz z nosogardła),
 • antygeny wirusa SARS-CoV-2 w teście antygenowym.

Sprawdź też: jakie są rodzaje testów na koronawirusa!

Kryteria epidemiologiczne

Przypadkiem COVID-19 jest osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem u nich objawów chorobowych (patrz pkt.1), spełniła co najmniej 1 z 2 warunków:

1. miała bliski kontakt z inną osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2, przy czym chodzi tu o kontakt z przypadkiem COVID-19 potwierdzonym lub prawdopodobnym; przez bliski kontakt rozumie się natomiast:

 • przebywanie w bezpośredniej bliskości, czyli twarzą w twarz z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
 • bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, 
 • bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID‐19, czyli np. narażenie kontakt z wydzieliną kaszlową osoby chorej, albo dotknięcie zużytej przez nią maseczki lub chusteczki higienicznej,
 • kontakt z osobą zakażoną na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego obejmujący: a/ osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID‐19, b/ osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID‐19, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory. W tym miejscu, GIS uznaje, że w sytuacji, gdy u danego pasażera wystąpiły ciężkie objawy COVID-19, to należy uznać, że tzw. bliski kontakt z tą osobą mieli wszyscy pasażerowie danego środka transportu,
 • personel medyczny lub inna osoba bezpośrednio opiekująca się chorym z COVID‐19,
 • osoba pracująca w laboratorium bezpośrednio z próbkami osób z COVID‐19 bez odpowiedniego zabezpieczania, albo gdy była wyposażona w środki ochrony osobistej, ale stosowała je nieprawidłowo, lub doszło do ich uszkodzenia.

2. osoba, która przebywała jako pensjonariusz lub była członkiem personelu w placówce opiekuńczej zapewniającej opiekę długoterminową, w której potwierdzono transmisję COVID-19.

Kto to jest chory na COVID-19: rodzaje przypadków

GIS określił także 3 rodzaje przypadków COVID-19:

1. przypadek możliwy – każda osoba, która spełnia kryteria kliniczne,

2. przypadek prawdopodobny – każda osoba, która:

 • spełnia kryteria kliniczne i kryteria epidemiologiczne lub
 • spełnia kryterium kliniczne w postaci utraty węchu o nagłym początku i/lub utraty lub zaburzenia smaku o nagłym początku

3. przypadek potwierdzony – każda osoba, która spełnia kryterium diagnostyki obrazowej.

Kto to jest chory na COVID-19: kogo skierują na na testy?

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, na testy laboratoryjne pod kątem rozwoju choroby COVID-19 kierowane są wszystkie osoby, u której występują objawy ostrej infekcji układu oddechowego podane w definicji przypadku oraz objawy dodatkowe takie jak:

a także, osoby kierowane na podstawie indywidualnej oceny lekarza zlecającego badanie lub służb sanitarno-epidemiologicznych.

Czytaj też:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE