Dwa dni wolnego i rekompensata pieniężna. Tak chcą zachęcić Polaków

2023-03-21 11:43

Krwiodawcy od dawna mogą korzystać z wielu przywilejów. Dla niektórych osób oznacza to skrócone kolejki do lekarza, dni wolne, a teraz także.. rekompensatę pieniężną. Oto nowe przepisy, które tylko czekają na podpis prezydenta.

Dwa dni wolnego i rekompensata pieniężna. Tak chcą zachęcić Polaków
Autor: Getty Images Nowe korzyści dla krwiodawców.

Dni wolne dla krwiodawców

O tym, że krwiodawcy będą mogli skorzystać z dwóch dni wolnych w przypadku oddania krwi, zdecydowano na mocy Ustawy z dnia 21 stycznia 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, osobie oddającej krew lub jej składniki.

W związku z trwającym stanem epidemii podjęto decyzję, że dawcy krwi mogą skorzystać z przysługujących im dni wolnych za oddanie krwi. Oznacza to, że taka osoba może ubiegać się o zwolnienie z obowiązków służbowych w dniu, w którym oddała krew oraz w dni następnym.

Przepis o dwóch dniach płatnego urlopu dla krwiodawców trafił już do projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Ustawa przeszła przez Sejm i czeka na akceptację głowy państwa.

Nowelizacja ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie doprecyzuje również kwestie związane z płatnym zwolnieniem dla osób pracujących w systemie zmianowym.

Zgodnie z ustawą zwolnienie z pracy będzie dotyczyć:

  • krwiodawców oddających krew w czasie szkoły, studiów czy pracy
  • w przypadku osób pracujących w systemie zmianowym zwolnienie obejmuje zmianę roboczą, która zaczęła się w dniu oddania krwi oraz kolejny dzień
  • płatne wolne dotyczyć będzie też osób odbywających badania lekarskie
  • oraz osób, które zgłosiły się po raz pierwszy na oddanie krwi (po wcześniejszej diagnostyce)
Zdaniem eksperta: Morfologia krwi z rozmazem

Krwiodawcy otrzymają nawet 1000 zł

Okazuje się, że to nie koniec korzyści. Zgodnie z ustawą o krwiodawstwie i krwiolecznictwie, osoby oddające krew w niektórych przypadkach będą miały możliwość otrzymania należności pieniężnej.

Dotyczy ona zwrotu kosztów przejazdu (w dwie strony) do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której dawca oddaje krew.

Ponadto dawca może otrzymać rekompensatę energetyczną. Na chwilę obecną wynosi ona 4500 kcal na 450 ml oddanej krwi.

W ustawie mowa jest również o rekompensacie pieniężnej dla dawców rzadkich grup krwi oraz dawców, którzy przed procedurą pobrania krwi byli poddani zabiegowi uodpornienia w celu uzyskania osocza lub surowicy. Taka rekompensata może wynieść nawet 1000 zł za jednorazowe oddanie krwi. Ma na celu zadośćuczynić niedogodności związane ze stawieniem się w jednostce, w której pobierana jest krew.