Diagnostyka zaburzeń związanych ze spożywaniem alkoholu. Co może ją przyspieszyć?

2022-01-27 12:16

Zespół naukowców z Uniwersytetu Missouri opracował nowe wytyczne, dzięki którym będzie można łatwiej zidentyfikować osoby pod kątem zaburzeń związanych ze spożywaniem alkoholu (AUD). Stworzono listę czynników ryzyka, które mogą prowadzić do rozwoju tej choroby.

Diagnostyka zaburzeń związanych ze spożywaniem alkoholu. Co może ją przyspieszyć?
Autor: Getty Images

Co to jest AUD?

Przez wiele dziesięcioleci naukowcy pochylali się nad zagadnieniem zaburzeń związanych ze spożywaniem alkoholu (ang. alcohol use disorder, AUD). Uznawane są za chorobę mózgu, która może mieć przebieg łagodny, umiarkowany lub ciężki. Charakteryzuje się ona upośledzoną zdolnością powstrzymania się od picia alkoholu mimo negatywnych konsekwencji (np. zdrowotnych, społecznych, zawodowych). Oznacza to, że nadużywanie alkoholu może spowodować długotrwałe zmiany w mózgu.

Czy alkohol jest przyczyną raka?

Uczeni z Wydziału Nauk Psychologicznych na Uniwersytecie Missouri zwrócili uwagę, że było już wiele badań mających na celu opracowanie ścieżki diagnostycznej dotyczącej osób zmagających się z zaburzeniami związanymi ze spożywaniem alkoholu. Z każdą analizą naukowcy upewniali się, czy są właściwie ukierunkowani na konkretną grupę pacjentów. Ta informacja jest bardzo ważna i potrzebna do skutecznej identyfikacji AUD i późniejszego leczenia tej choroby.

Główna autorka najnowszego badania Cassie Boness zaczęła interesować się przyczynami wystąpienia AUD i sposobem diagnozowania tych zaburzeń. Dla badaczki jest to również sprawa osobista – doświadczyła tego, jak jej bliscy byli napiętnowani przez otoczenie za nadużywanie alkoholu. To zmobilizowało ją do prowadzenia obserwacji i znalezienia odpowiedzi na pytanie: „jak można zmniejszyć cierpienie osób żyjących z AUD”.

Nowy sposób diagnozowania

Jednym z dostępnych narzędzi oceny AUD jest diagnostyczny i statystyczny podręcznik zaburzeń psychicznych (DSM) wydawany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Zawiera on klasyfikację zaburzeń psychicznych, która może pomóc pracownikom ochrony zdrowia w diagnozowaniu pacjentów z AUD.

Zdaniem Boness obecne metody wykrywania i oceny tej choroby są zbyt wąskie i zbyt mocno skoncentrowane na konsekwencjach czyichś działań. Dodała, że należy uwzględnić listę potencjalnych czynników ryzyka, które mogą prowadzić do rozwoju choroby AUD. Są nimi m.in.:

  • zachowania impulsywne,
  • wrażliwość na kary i nagrody,
  • negatywna wartościowość,
  • negatywna emocjonalność (np. gniew, lęk).

Boness wraz ze swoim zespołem badawczym opracowała wytyczne, które mogą okazać się znaczącym krokiem naprzód w diagnozie zaburzeń związanych ze spożywaniem alkoholu. Zaznaczyła, że to narzędzie nie jest jednym rozwiązaniem, ale raczej sposobem na ulepszenie badań na temat AUD.  

Jak dodała badaczka, docelowo chodzi im o opracowanie takich narzędzi oceny, które uwzględnią wskazane czynniki ryzyka. Dzięki temu interwencja medyczna będzie potencjalnie możliwa już na wczesnych etapach uzależnienia od alkoholu.

Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie „Psychological Bulletin”.