Depresja i zaburzenia lękowe w czasie pandemii - te grupy ucierpiały najbardziej

2021-10-12 10:47

Pojawienie się pandemii COVID-19 stworzyło środowisko, w którym zaostrza się wiele czynników warunkujących zły stan zdrowia psychicznego. Nowe badanie określa ilościowo wpływ pandemii COVID-19 na rozpowszechnienie i obciążenie poważnymi zaburzeniami depresyjnymi i zaburzeniami lękowymi na całym świecie w 2020 roku.

zaburzenia depresyjne
Autor: Getty Images

Pierwsze globalne szacunki wpływu pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne w 2020 roku sugerują, że dodatkowe 53 miliony przypadków poważnej depresji i 76 milionów przypadków zaburzeń lękowych było spowodowanych pandemią. Najbardziej dotknięte zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi w 2020 r. były kobiety i osoby młodsze.

Autorzy badania wzywają do podjęcia pilnych działań przez rządy i decydentów w celu wzmocnienia systemów zdrowia psychicznego na całym świecie, aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu z powodu pandemii.

Poradnik Zdrowie: kiedy iść do psychiatry?

Ilość poważnych przypadków tych zaburzeń wzrosła w 2020 r. na całym świecie o ponad jedną czwartą. Pierwsze szacunki wpływu pandemii koronawirusa na zdrowie psychiczne opublikowano w czasopiśmie The Lancet .

Niepokojące wzrosty dotyczyły bardziej kobiet, niż mężczyzn oraz osób młodszych. Okazuje się, że starsze grupy wiekowe lepiej zniosły nową sytuację i izolację. Najwięcej przypadków odnotowano w krajach najbardziej dotkniętych skutkami COVID-19, m.in. w postaci ograniczenia przemieszczania się ludzi i zamknięcia szkół oraz innych miejsc publicznych.

Główny autor badania, dr Damian Santomauro z Queensland Center for Mental Health Research, School of Public Health, University of Queensland w Australii, powiedział:

„Nasze odkrycia podkreślają pilną potrzebę wzmocnienia systemów zdrowia psychicznego w celu zaradzenia poważnym zaburzeniom depresyjnym i lękowym na całym świecie. Promowanie dobrego samopoczucia psychicznego, przyjrzenie się czynnikom przyczyniającym się do złego stanu zdrowia psychicznego pogorszonego przez pandemię oraz poprawa leczenia osób, u których rozwinęły się zaburzenia psychiczne, powinny mieć kluczowe znaczenie dla wysiłków na rzecz poprawy usług wsparcia. Jeszcze przed pandemią, systemy opieki psychiatrycznej w większości krajów były niedofinansowane i zdezorganizowane w świadczeniu usług. Zaspokojenie zwiększonego zapotrzebowania na usługi w zakresie zdrowia psychicznego z powodu COVID-19 będzie trudne, ale nie podejmowanie żadnych działań nie może wchodzić w grę”. 

Jest to pierwsze badanie, które ocenia globalny wpływ pandemii na poważne zaburzenia depresyjne i zaburzenia lękowe, określając ilościowo rozpowszechnienie i obciążenie tymi zaburzeniami według wieku, płci i lokalizacji w 204 krajach i terytoriach w 2020 roku.

Autor
Marcelina Dzięciołowska
Marcelina Dzięciołowska
Redaktorka od lat związana z branżą medyczną. Specjalizuje się w tematyce zdrowia i aktywnego stylu życia. Prywatne zamiłowanie do psychologii inspiruje ją do podejmowania trudnych tematów w tej dziedzinie. Autorka cyklu wywiadów z zakresu psychoonkologii, którego celem jest budowanie świadomości oraz przełamywanie stereotypów na temat choroby nowotworowej. Wierzy, że odpowiednie nastawienie psychiczne jest w stanie zdziałać cuda, dlatego propaguje profesjonalną wiedzę, w oparciu o konsultacje ze specjalistami.