Zaburzenia psychotyczne: przyczyny, objawy i leczenie

2019-04-23 12:33

Zaburzenia psychotyczne to grupa zaburzeń psychicznych, które mają kilka wspólnych cech, z których najbardziej charakterystyczne to omamy i urojenia o różnej treści. Wśród nich najczęściej diagnozuje się schizofrenię. Jakie są przyczyny i objawy zaburzeń psychotycznych? Jak przebiega ich leczenie?

Zaburzenia psychotyczne: przyczyny, objawy i leczenie
Autor: thinkstockphotos.com

Spis treści

 1. Zaburzenia psychotyczne - przyczyny i rodzaje
 2. Zaburzenia psychotyczne - objawy
 3. Zaburzenia psychotyczne - leczenie

Zaburzenia psychotyczne to grupa zaburzeń psychicznych, które charakteryzuje utrata zdolności oceny rzeczywistości, zaburzenia w jej postrzeganiu, zmienność nastrojów oraz występowanie halucynacji i/lub urojeń. Do zaburzeń psychotycznych można zaliczyć m.in. schizofrenię i depresję psychotyczną. Natomiast należy je odróżnić od zaburzeń osobowości czy nerwic.

Zaburzenia psychotyczne - przyczyny i rodzaje

 • schizofrenia - przyczyną są czynniki genetyczne i złożone czynniki środowiskowe
 • zaburzenia schizotypowe (zaburzenia typu schizofrenii) - cechuje je obecność typowych objawów schizofrenii
 • zaburzenia schizoafektywne - to grupa zaburzeń charakteryzująca się połączeniem objawów typowych dla zaburzeń afektywnych oraz schizofrenii
 • zaburzenia psychotyczne reaktywne - poprzedza je jakieś przykre doznanie, stres
 • zaburzenia psychotyczne organiczne - powstają w wyniku uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego
 • zaburzenia psychotyczne somatogenne - są wynikiem chorób somatycznych, np. niedoczynności tarczycy
 • zaburzenia psychotyczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych - są skutkiem zażywania narkotyków i dopalaczy

Zaburzenia psychotyczne - objawy

 • objawy wytwórcze: zaburzenia postrzegania (omamy) i urojenia o różnej treści
 • zobojętnienie, obniżenie energii lub odwrotnie - pobudzenie psychoruchowe
 • paramimia - wyrażanie mimiką twarzy uczuć innych niż aktualnie przeżywane
 • paratymia - nieadekwatne do sytuacji gesty i zachowania
 • ambiwalencja - współwystępowanie przeciwstawnych elementów w zachowaniu czy wypowiedziach
 • ambitendencja - skłonność do podejmowania sprzecznych, czasem wręcz przeciwstawnych zachowań
 • ambisentencja - głoszenie całkowicie sprzecznych stwierdzeń, z których każde jest uważane za prawdziwe

Aby objawy te można było uznać za symptomy zaburzeń psychotycznych, muszą się one utrzymywać w sposób ciągły przez co najmniej 6 miesięcy.

Zaburzenia psychotyczne - leczenie

W leczeniu zwykle stosowane są neuroleptyki. Leki przeciwpsychotyczne blokują niekontrolowane pobudzenia w mózgu i hamują omamy czy urojenia. Pomocna może okazać się także psychoterapia. Należy pamiętać, że im krótszy czas od pojawienia się objawów do wprowadzenia leczenia, tym większe szanse na wyleczenie.

O autorze
Lek. Tomasz Nęcki
Absolwent kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Wielbiciel polskiego morza (najchętniej przechadzający się jego brzegiem ze słuchawkami w uszach), kotów oraz książek. W pracy z pacjentami skupiający się na tym, aby przede wszystkim zawsze ich wysłuchać i poświęcić im tyle czasu, ile potrzebują.