Dziedziczenie psychozy maniakalno-depresyjnej [Porada eksperta]

2013-04-08 9:33

Ostatnio usłyszałam w radiu fragment audycji na temat psychozy maniakalno depresyjnej i dowiedziałam się, że ta choroba może być przenoszona dziedzicznie i że u potomstwa nazywa się to w określony sposób...i tu właśnie nie dosłyszałam. Czy byłoby możliwe przybliżenie tej choroby występującej u osoby ją dziedziczącej oraz jej objawów?

Porada psychiatry
Autor: Getty Images

Psychoza maniakalno - depresyjna to dawny termin. Obecnie używamy terminu "choroba afektywna dwubiegunowa". Nie dziedziczy się tak wprost tej choroby, tylko skłonność do niej - to znaczy bardzo wielu potomków w żaden sposób nie zachoruje, ok. 80%. Nie wiem, jakiego terminu użyto w audycji na określenie takiej odziedziczonej choroby, nie znam takiego terminu. Może powiedziano, że to jest choroba "endogenna", to znaczy jej przyczyna jest niezależna od czynników sytuacyjnych czy środowiskowych. To też dawny termin i wskazuje nie tyle na sukcesję genetyczną, co na brak przyczyn zewnętrznych. Dziedziczenie jest tu poligenowe, zależne od mozaiki różnych genów. Trudno odziedziczyć identyczną mozaikę, bo geny rodziców mieszają się. Jeśli potomek odziedziczy tę skłonność do zachorowania, to wcale nie znaczy, że choroba wystąpi (może nie zachorować) ani też, że będzie podobnie przebiegać. Może mieć znacznie odbiegające objawy i przebieg. Pozdrawiam!

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.