Osobowość homilopatyczna: przyczyny, objawy

2013-02-21 12:37

Osobowość homilopatyczna to linia obrony, jaką wybrał adwokat, by wyciągnąć Oscara Pistoriusa z aresztu. Czym jest osobowość homilopatyczna? Jakie cechy mogą świadczyć o tym, że ktoś ma osobowość homilopatyczną?

Osobowość homilopatyczna: przyczyny, objawy
Autor: GettyImages Osobowość homilopatyczna to linia obrony, jaką wybrał adwokat, by wyciągnąć Oscara Pistoriusa z aresztu. Czym jest osobowość homilopatyczna? Jakie cechy mogą świadczyć o tym, że ktoś ma osobowość homilopatyczną?

Osobowość homilopatyczna (homilopatia), którą ma rzekomo Oskar Pistorius, to nieprawidłowy rozwój osobowości na skutek kalectwa lub przewlekłej choroby somatycznej.

Osobowość homilopatyczna: przyczyny

Do przyczyn powstania osobowości homilopatycznej zalicza się różne rodzaje niepełnosprawności, wynikające z wrodzonych wad fizycznych czy kalectwa nabytego, brzydoty oraz przewlekłych chorób somatycznych. U osób z tej grupy, pod wpływem ciągłego przeżywania skutków swojego kalectwa oraz przebywania w środowisku, które tego kalectwa nie akceptuje, mogą się wykształcić specyficzne cechy osobowości.

Osobowość homilopatyczna: charakterystyka

Cechy osoby homilopatycznej:

 • niepewność,
 • niewiara we własne możliwości,
 • obniżona samoocena (często kompleks niższości),
 • niski poziom samoakceptacji,
 • nadwrażliwość,
 • nieufność,
 • ostrożność,
 • poczucie zagrożenia,
 • zaburzony obraz własnej osoby,
 • poczucie kontroli zewnętrznej,
 • zmienność nastroju,
 • słabość ego,
 • nadmierna koncentracja na "ja",
 • przypisywanie otoczeniu wrogich zamiarów (czasem nastawienie urojeniowe),
 • postawa cierpiętnicza i męczeńskie godzenie się z losem,.

Osobowość homilopatyczna: stosunek do otoczenia

Homilopatę charakteryzują zachowania złośliwe, agresywne lub nawet antyspołeczne. Człowiek o osobowości homilopatycznej żyje zawiścią, buntem, nienawiścią w stosunku do zdrowych i szczęśliwych, którym życzą źle a nawet są w stanie czynnie im szkodzić.

Przy pisaniu tekstu korzystałam z pracy prof. Andrzeja Jakubika, opublikowanej w Zeszytach Naukowych WSS-M, 2002