Młodzi powstrzymają epidemię choroby otyłości dzięki CO-CREATE?

2018-10-23 11:58

CO-CREATE to międzynarodowy projekt badawczy, którego celem jest stworzenie i wdrożenie światowej strategii powstrzymania rozwoju nadwagi i otyłości wśród dzieci i nastolatków. Projekt zakłada znalezienie takich rozwiązań, które pozwolą młodym ludziom chorym na otyłość odnaleźć się w obecnej rzeczywistości, nakłonić ich do prowadzenia zdrowego życia a także zmianę polityk krajowych w obszarze opieki zdrowotnej nad osobami z otyłością. Koncepcję tworzą naukowcy, eksperci opieki zdrowotnej i sami zainteresowani, czyli młodzi ludzie. Do zespołu badawczego dołączyli także polscy naukowcy z Uniwersytetu SWPS.

Młodzi powstrzymają epidemię choroby otyłości dzięki CO-CREATE?
Autor: Getty Images

W 2025 r. więcej, niż co piąte dziecko w Polsce będzie mieć nadwagę lub już będzie chorować na otyłość. Liczba osób z nadmierną masą ciała w wieku od 5 do 17 lat wzrasta z roku na rok w większości europejskich krajów. Za siedem lat ponad 30 proc. dzieci i młodzieży w Grecji, Słowenii i Wielkiej Brytanii będzie ważyć ponad normę. Aby temu zapobiec, konsorcjum Co-Create zrzeszające 14 instytucji badawczych i organizacji pozarządowych wraz z młodymi ludźmi poszukuje najefektywniejszych sposobów na ograniczenie nadwagi i otyłości wśród młodzieży.

- Zdecydowaliśmy się pracować wspólnie z młodzieżą, ponieważ jest to kluczowa grupa wiekowa, której członkowie wkrótce staną się rodzicami i uczestnikami życia politycznego mającymi wpływ na wychowanie kolejnych pokoleń. Za dziesięć lat to oni m.in. przez aktywny udział w polityce, będą świadomie kreować rzeczywistość innych młodych ludzi w tym system opieki zdrowotnej. Dlatego chcemy, by już teraz tworzyć z nimi nowe efektywne i atrakcyjne koncepcje - tłumaczy prof. Aleksandra Łuszczyńska z Uniwersytetu SWPS, lider polskiego zespołu CO-CREATE.

Głównym celem programu jest wzmocnienie pozycji młodzieży oraz włączenie jej w proces tworzenia, wdrażania i selekcjonowania działań promujących zdrowy styl życia. Zgodnie z założeniami, mają oni również oceniać działalność sektora publicznego i prywatnego odpowiedzialnego za zachowania związane ze stylem życia.

Jak podkreśla lider projektu prof. Knut-Inge Klepp z Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego, eksperci mają dostęp do wielu dużych baz danych oraz narzędzi, które służą monitorowaniu działań i koncepcji związanych ze zdrowiem w Europie.

- Łącząc nowe systemowe podejścia analityczne oraz zaangażowanie i pełnoprawny współudział młodych ludzi, stworzymy nowoczesne efektywne strategie i narzędzia wspomagające zdrowy styl życia. Uzyskana w projekcie wiedza, nowoczesne sposoby oceny i wdrażania działań, stworzone we współpracy z młodzieżą sprawią, że będziemy mogli zaproponować nowe rozwiązania systemowe w tym polityczne, które będą istotne i atrakcyjne dla młodych ludzi – zaznacza prof. Knut-Inge Klepp.

CO-CREATE jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Zrównoważona i bezpieczna żywność”, Horyzont 2020, która przyznała konsorcjum 9,5 mln Euro. Nad strategią ograniczenia epidemii otyłości przez pięć lat (2018-2023) będzie współpracować 14 grup badawczych z sześciu krajów Europy, Australii, RPA i USA.

Opracowano na podstawie: matariały prasowe Uniwersytetu SWPS