Ubezpieczenia

Ubezpieczenia zdrowotne nie są tym samym, co ubezpieczenia na życie. W przypadku tych drugich zapewniamy sobie lub bliskim wypłatę odszkodowania w przypadku poważnej choroby lub śmierci, na przykład w wypadku komunikacyjnym. Pierwsze zaś musi mieć każdy, kto chce bezpłatnie korzystać z opieki lekarskiej. Przykładem świadczeń zdrowotnych finansowanych ze składek ubezpieczenia zdrowotnego są chociażby wizyty i zabiegi w ramach NFZ.

Świadczenia opieki zdrowotnej przysługują wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej. Dowiedz się, jakie dokumenty potwierdzają opłacenie składek zdrowotnych.
Wyjeżdżając na wakacje, koniecznie pamiętaj o zaopatrzeniu się w dokumenty, które mogą okazać się niezbędne, jeśli podczas wypoczynku zachorujesz Ty lub ktoś z twojej rodziny. Co jest potrzebne do leczenia na urlopie w Polsce i za granicą?
Lista wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) wraz z danymi niezbędnymi do kontaktu.
Mimo tego, że dostęp do służby zdrowia jest opłacany z podatków, są niestety konsultacje, badania i zabiegi, za które musimy zapłacić. Oto lista świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków NFZ.

Co obejmuje ubezpieczenie zdrowotne?

W Polsce ubezpieczeniem zdrowotnym zajmuje się Narodowy Fundusz Zdrowia, któremu Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych przekazuje składki zdrowotne. Świadczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego to zarówno wizyty lekarskie (stacjonarne i domowe), jak i zabiegi czy pobyty w szpitalu, a także refundacja części leków na receptę i niektórych środków leczniczych. Nie obejmują one zaś wypłat zasiłków, np. za zwolnienie lekarskie, które finansowane są z ubezpieczenia chorobowego.

Ubezpieczenie obowiązkowe a ubezpieczenie dobrowolne

Obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są w Polsce różne grupy osób - przede wszystkim osoby zatrudnione na umowie o pracę, lub wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia, rolnicy lub ich domownicy, a także duchowni, wojskowi, osoby pobierające niektóre rodzaje świadczeń socjalnych, emeryci i renciści, a także uczniowie czy studenci. Ci, którzy takiego ubezpieczenia nie mają, a mieszkają w Polsce, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie - wystarczy złożyć wniosek do NFZ i zawrzeć umowę z Funduszem, a następnie opłacać miesięczne składki.

Jakie są rodzaje prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Czym innym są prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Można z nich skorzystać, zawierając indywidualną umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym i opłacając miesięczne składki. Istnieją różne rodzaje takich ubezpieczeń, a zakres usług zależy od wybranego pakietu. Przykładowo ubezpieczenie medyczne zapewnia dostęp do leczenia ambulatoryjnego i drobnych zabiegów, ubezpieczenie rozszerzone o opiekę szpitalną gwarantuje hospitalizację w placówce o podwyższonym standardzie (ale zazwyczaj tylko w określonych przypadkach), z kolei ubezpieczenie kosztów leczenia pozwala uzyskać zwrot środków wydanych na leczenie.