Lek na receptę wycofany z aptek w całej Polsce. Decyzja GIF dotyczy trzech serii

2024-05-22 12:47

Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) podjął decyzję o wycofaniu z obrotu trzech serii leku przeciwpsychotycznego na terenie całego kraju. Wyniki badań potwierdziły, że preparat nie spełnia wymagań jakościowych. Poznaj więcej szczegółów.

Lek na receptę wycofany z aptek w całej Polsce. Decyzja GIF dotyczy trzech serii
Autor: Getty Images Lek na receptę wycofany z aptek w całej Polsce. Decyzja GIF dotyczy trzech serii

Decyzją Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF) lek przeciwpsychotyczny (neuroleptyk) o nazwie Palifren Long 150 mg został wycofany z obrotu w całej Polsce. Dotyczy ona trzech serii tego preparatu w postaci zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu.

GIF wycofuje z obrotu trzy serie leku na receptę

Produkt leczniczy stosowany jest w leczeniu podtrzymujących objawów schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których uzyskano prawidłową stabilizację za pomocą paliperydonu lub rysperydonu, w celu łagodzenia symptomów choroby oraz zapobiegania ich nawrotowi. To jest lek przepisywany na receptę.

Poniżej szczegóły wycofanego leku:

  • Palifren Long, Paliperidonum, 150 mg, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu w ampułko-strzykawce,
  • opakowanie 1 amp.-strzyk. 150 mg + 2 igły,
  • numer GTIN 05900411009058,
  • numery wycofanych trzech serii leku:
    • 4201120 - termin ważności: 12.2024,
    • 4300099 - termin ważności: 05.2025,
    • 4201591 - termin ważności: 04.2025.
Poradnik Zdrowie: czym popijać leki

Jaki jest powód decyzji GIF?

Narodowy Instytut Leków przeprowadził badania jakościowe w zakresie zawartości substancji czynnej na próbce wspomnianego produktu leczniczego. Wyniki ujawniły, że lek nie spełnia wymagań jakościowych dotyczących paliperydonu palmitynianu i analizy wielkości cząstek.

Na tej podstawie Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu ze sprzedaży trzech serii Palifren Long 150 mg. Ma ona rygor natychmiastowej wykonalności.

Sonda
Po leki przeciwbólowe bez recepty sięgasz: