Dobre wieści dla pacjentów z cukrzycą i chorobami nerek. Ważny lek znowu refundowany

2023-12-13 19:41

Mała rzecz, a cieszy. Jedna z flozyn, lek stosowany w ciężkich chorobach nerek, w cukrzycy i przy problemach kardiologicznych, wraca na listę refundacyjną. Po fali blokowania dostępu do wielu nowoczesnych leków trzeba takie doniesienia przyjmować z radością. Pamiętajmy jednak, że to tylko przywrócenie leku, który na liście już był. Żaden przełom.

Dobre wieści dla pacjentów z cukrzycą i chorobami nerek. Ważny lek znowu refundowany
Autor: GettyImages

Zgodnie z obwieszczeniem ministra zdrowia z 11 grudnia, od 1 stycznia jedna z flozyn: dapagliflozyna, ponownie znajdzie się na liście leków refundowanych. Lek stosowany u pacjentów z niewydolnością serca, przewlekłą chorobą nerek i cukrzycą typu 2, znajdzie się na liście leków refundowanych po dwumiesięcznej przerwie. Dotychczas refundowana empagliflozyna pozostaje w refundacji bez rozszerzenia wskazań. Skreślona wcześniej kanagliflozyna nie wróciła do refundacji.

Sprawdź, jak dbać o nerki

Czym są flozyny

Flozyny są określane przez diabetologów “inteligentnymi lekami” na cukrzycę. To stosunkowo nowa i niezwykle obiecująca grupę doustnych leków przeciwcukrzycowych.

Ich mechanizm działania polega na zwiększeniu wydalania glukozy wraz z moczem. u pacjentów obserwowana jest redukcja masy ciała, obniżenie ciśnienia tętniczego oraz poziomu hemoglobiny glikowanej.

Z uwagi na swe działanie ochronne na układ sercowo-naczyniowy oraz nerki, obecnie na świecie flozyny stały się jednymi z najważniejszych i najczęściej rekomendowanych leków w terapii cukrzycy typu 2. Mogą być stosowane w monoterapii lub w połączeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, a także z insuliną. Można stosować na każdym etapie leczenia cukrzycy.

Dapagliflozyna - zmiana kryteriów refundacyjnych

W Polsce kryteria, kto może być leczony flozynami, są bardzo ostre i nie zależą tylko od woli lekarza. Przy okazji powrotu na listę refundacyjną, ustępujący minister (lista powstała przed zmianą rządu) zatwierdził jej nieznaczne złagodzenie.

Poprzednio obowiązywało choćby kryterium: "albuminuria ≥200 mg/g" na "albuminuria lub białkomocz", co pozwoli na szersze stosowanie flozyn u osób, u których rozwija się przewlekła choroba nerek.

Również pacjenci z niewydolnością serca z łagodnie obniżoną frakcją wyrzutową serca (LVEF 40% - 50%)  będą mogli skorzystać z refundacji dapagliflozyny. Niestety, dla pacjentów z frakcją wyrzutową >50% lek pozostaje niedostępny.

Refundacja i RDTL - czas na zmiany

Dostęp do nowoczesnego, skutecznego leczenia, uwzględniającego poprawę jakości życia chorych, zgodnie z przedwyborczymi deklaracjami obecnych rządzących, ma być teraz priorytetem.

Niewątpliwie konieczna będzie weryfikacja list, zasad i kryteriów obowiązujących zarówno przy klasycznej refundacji, systemach specjalnych (Fundusz Medyczny), RDTL (ratunkowy Dostęp do technologii Lekowych).Te niejednokrotnie w opinii ekspertów dalekie są od europejskich standardów medycznych, etycznych, ale również ekonomicznych.

Więcej na ten temat: