Farmakologiczne leczenie osteoporozy. Jakie są skuteczne leki na osteoporozę?

2014-06-11 9:21

Leczenie osteoporozy ma na celu zapobieganie złamaniom. Leki na osteoporozę mogą mieć różne działanie: powstrzymują postępującą degradację kości, czyli resorpcję (leki antyresorpcyjne), modyfikują tworzenie kości (leki anaboliczne) bądź też regulują oba te procesy. Jakie leki podaje się chorym na osteoporozę i które z nich są refundowane?

Farmakologiczne leczenie osteoporozy. Jakie są skuteczne leki na osteoporozę?
Autor: thinkstockphotos.com

Leczenie osteoporozy jest tym skuteczniejsze, im wcześniej zostanie podjęte. W Polsce refundowane są leki na osteoporozę z grupy bisfosfonianów – alendronian i ryzedronian oraz kalcytonina, a od ubiegłego roku  także najnowszy lek przeciw ostoeporozie – denosumab. Sprawdź, jakie leki mogą być stosowane w leczeniu osteoporozy.

Leczenie osteoporozy: bisfosfoniany

Bisfosfoniany – znane od ponad 30 lat i najczęściej stosowane, działają antyresorpcyjnie. Badania dowodzą, iż ich regularne przyjmowanie zmniejsza ryzyko złamań kręgów o około 40–60 procent. Problem w tym, iż często są źle tolerowane przez pacjentów. Po roku terapię bisfosfonianami kontynuuje tylko około 30–40 procent. chorych. Dostępne formy bisfosfonianów:

  • tygodniowe (przyjmowane raz w tygodniu) doustne: alendronian, risedronian
  • miesięczne doustne: ibandronian
  • kwartalne podawane dożylnie: ibandronian
  • roczne dożylne: zolendronian

Leczenie osteoporozy: denosumab

Denosumab to najnowszy lek biologiczny (w pełni ludzkie, monoklonalne przeciwciało), który znacząco wpływa na układ regulujący przebudowę kości. Nie powoduje skutków ubocznych ze strony przewodu pokarmowego, bowiem podawany jest podskórnie raz na 6 miesięcy. Denosumab można stosować także w niewydolności nerek, stanowiącej częste przeciwwskazanie do farmakoterapii osteoporozy Jak dowiodły badania, lek ten zmniejsza ryzyko złamań kręgów o 68 procent, a szyjki kości udowej o 40 procent. Ponieważ przyjmowany jest rzadko, pacjenci chętniej i regularnie go stosują, terapia nie jest przerywana.

Leczenie osteoporozy: kalcytonina

Kalcytonina jest obecnie rzadko stosowana w leczeniu osteoporozy, bowiem nie zapobiega złamaniom pozakręgowym. Jednak w obrębie kręgosłupa ma korzystne działanie, również przeciwbólowe. Nie jest zalecana do długoterminowego leczenia osteoporozy, podaje się ją jedynie przez krótki okres czasu.

Leczenie osteoporozy: parathormon i ranelinian

  • Parathormon – PTH sprzyja odbudowie kości, podawany codziennie podskórnie jest jednym z najbardziej skutecznych leków w ciężkiej osteoporozie, lecz nie można go przyjmować dłużej niż 18 miesięcy.
  • Ranelinian strontu to lek hamujący resorpcję kości oraz stymulujący procesy kościotworzenia.

Leczenie osteoporozy: raloksyfen

Lek z grupy SERM (Selective Estrogen Receptor Modulators – wybiórcze modulatory receptorów estrogenowych), które są najnowszą grupą leków w farmakoterapii osteoporozy. Wyraźnie zmniejszają ryzyko złamania kręgów, lecz nie wpływają na ryzyko wystąpienia innych złamań osteoporotycznych.

Leczenie osteoporozy: hormonalna terapia zastępcza (HTZ)

Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) z powodu ryzyka powikłań nie jest dziś stosowana w osteoporozie pomenopauzalnej dla zapobiegania złamaniom, choć ma takie działanie przez uzupełnianie niedoborów hormonalnych.

Materiały prasowe