Sanatorium z KRUS

Sanatorium z KRUS to rozwiązanie dla rolnika, któremu szwankuje zdrowie. Przeczytaj, kto może pojechać do sanatorium z KRUS i jakie świadczenia przysługują w związku z taką rehabilitacją.

Spis treści:

  1. Sanatorium z KRUS - ogólne zasady
  2. Kto może wyjechać do sanatorium z KRUS?
  3. Ile czasu czeka się na rehabilitację leczniczą z KRUS?
  4. Jak uzyskać skierowanie do sanatorium z KRUS?
  5. Sanatorium z KRUS - opłaty

Wyjazd do sanatorium z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) przeznaczony jest dla tych rolników, którym grozi utrata zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, ale mogą korzystać z niego również te osoby, które ową zdolność utraciły. Jednak wyjazdy do sanatorium z KRUS wyglądają nieco inaczej, niż przy ubezpieczeniu w NFZ.

Sanatorium z KRUS - ogólne zasady

Turnusy rehabilitacyjne z KRUS organizowane są w Centrach Rehabilitacji Rolników (CRR) KRUS oraz w ośrodkach uzdrowiskowych, które podpisały z KRUS stosowne umowy. Oznacza to, że rolnik, chcąc wyjechać do sanatorium z KRUS, ma do dyspozycji inne uzdrowiska niż osoby korzystające z sanatoriów na NFZ.

Każdy turnus trwa 21 dni i można z niego korzystać nie częściej, niż raz na 12 miesięcy.

Są jednak wyjątki: rolnicy, którzy pozostają na rencie rolniczej oraz mają prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy dłuższej niż 180 dni mogą wyjechać na kolejny turnus rehabilitacyjny po upływie 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego.

Kto może wyjechać do sanatorium z KRUS?

O wyjazd do sanatorium może ubiegać się każdy rolnik, któremu zdrowie dokucza na tyle, że nie ma siły pracować już w gospodarstwie, a także taki, któremu rehabilitacja umożliwić może powrót do pracy. Jednak nie oznacza to, że automatycznie zostanie mu przyznane miejsce na turnusie rehabilitacyjnym - musi bowiem spełnić jeden z trzech dodatkowych warunków.

Po pierwsze - musi być ubezpieczony w KRUS w pełnym zakresie.

Drugi warunek to podleganie ubezpieczeniu chorobowemu, wypadkowemu i - na wniosek - macierzyńskiemu w pełnym zakresie w ciągu co najmniej 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku o rehabilitację leczniczą w sanatorium z KRUS.

Ostatni warunek to prawo do okresowej renty rolniczej przyznanej z tytułu niezdolności do pracy, ale przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do samodzielnego egzystowania.

Ile czasu czeka się na rehabilitację leczniczą z KRUS?

Czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium z KRUS wynosi w standardowych przypadkach 12 miesięcy liczonych od daty złożenia wniosku. Ale nie zawsze: osoby, które utraciły zdolność do pracy w wypadku, do jakiego doszło podczas pracy w gospodarstwie (lub wypadek ten spowodował, że grozi im utrata takiej zdolności) kierowane są na rehabilitację szybciej.

Każdy przypadek rozpatrywany jest jednak indywidualnie i w uzasadnionych medycznie przypadkach może się zdarzyć, że osoba ubiegająca się o sanatorium z KRUS dostanie możliwość wyjazdu dużo wcześniej, niż przed upływem roku.

Indywidualne podejście dotyczy nie tylko terminu wyjazdu, ale też czasu samego pobytu w sanatorium: jeśli istnieje taka potrzeba, już w trakcie trwania turnusu lekarz uzdrowiskowy może podjąć decyzję o tym, że pobyt na rehabilitacji należy wydłużyć.

Jak uzyskać skierowanie do sanatorium z KRUS?

By móc ubiegać się o wyjazd rehabilitacyjny, konieczne jest skierowanie. Podobnie, jak w przypadku sanatoriów finansowanych przez NFZ skierowanie takie wystawia bądź lekarz pierwszego kontaktu, bądź lekarz specjalista, który na co dzień opiekuje się pacjentem (albo specjalizuje w leczeniu schorzenia, z powodu którego niezbędny jest pobyt w sanatorium).

Do wniosku trzeba dołączyć wyniki wszystkich wymaganych przez placówkę badań, a następnie dostarczyć go osobiście lub listownie do placówki KRUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Warto pamiętać, że wniosek ważny jest przez 6 miesięcy od daty wystawienia.

W placówce KRUS wniosek zostanie sprawdzony i jeśli lekarz inspektor orzecznictwa lekarskiego KRUS go zaakceptuje, pacjent otrzyma propozycję miejsca, do którego może wyjechać na rehabilitację.

Dopiero jeśli ją przyjmie, wystawione zostanie skierowanie na turnus rehabilitacyjny, a oddział KRUS prześle stosowną informację o kuracjuszu do wybranego ośrodka rehabilitacji.

Sanatorium z KRUS - opłaty

Turnusy rehabilitacyjne z KRUS są całkowicie bezpłatne: kasa ponosi koszty nie tylko zabiegów, ale również zakwaterowania i wyżywienia, zwraca również koszty dojazdu.

Zwrot tych ostatnich następuje po przyjeździe na miejsce po złożeniu przez kuracjusza pisemnego wniosku, w którym należy przedstawić bilety lub rachunki za przejazd i wymienić ewentualne posiadane przez siebie uprawnienia do przejazdów ulgowych. Zwrot wypłacany jest gotówką zwykle od razu po przedstawieniu wniosku, a jeśli to niemożliwe, nie później niż w przedostatnim dniu pobytu w sanatorium.

Warto pamiętać, że kwota zwrotu za przejazd jest zryczałtowana i równa cenie dojazdu w dane miejsce najtańszym środkiem transportu publicznego - jeśli na miejsce dojeżdża kolej, kuracjusz otrzymuje równowartość ceny biletu w drugiej klasie pociągu osobowego.

Warto wiedzieć, że pobyt w sanatorium finansowany przez KRUS nie wyklucza możliwości skorzystania przez rolnika z leczenia uzdrowiskowego w ramach NFZ.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE