Poligamia: na czym polega i czy występuje w Polsce? Poligamia a poliandria

2019-03-27 12:46

Poligamia, czyli wielożeństwo to zjawisko, które, gdy tylko zostaje poddane dyskusji, budzi niemało kontrowersji. Dowiedz się więc, czym jest poligamia, jakie mogą być przyczyny poligamii i jak sobie poradzić z chęcią posiadania więcej niż jednej partnerki. Poznaj również różnicę między poligamią a poliandrią.

Poligamia: na czym polega i czy występuje w Polsce? Poligamia a poliandria
Autor: thinkstockphotos.com Poligamia nie jest w Polsce legalna, mimo to zdarzają się nieformalne związki złożone z więcej niż dwojga partnerów.

Spis treści

  1. Co to jest poligamia?
  2. Poligamia - przyczyny
  3. Poligamia na świecie
  4. Poligamia - jak sobie z nią poradzić?
  5. Poliandria - kobiety, które mają wielu mężów (partnerów)

Poligamia polega na zawarciu małżeństwa przez mężczyznę z więcej niż jedną kobietą. W poligamii zazwyczaj najważniejsze są aspekty fizyczne, ale osoby decydujące się tworzyć takie relacje często motywują je także tradycją, obrzędami religijnymi, przymusem ze strony rodziny. Chęć życia w poligamii może też wynikać z zaniżonej samooceny i chęci dowartościowania się. Często poligamiczne związki tworzone są także bez wcześniejszego planowania, lecz pod wpływem sytuacji, m.in. problemów lub ciężkiej choroby i chęci poszukiwań dodatkowego wsparcia duchowego u osób trzecich.

Co to jest poligamia?

Poligamia to zjawisko społeczne polegające na zawarciu przez mężczyznę małżeństwa z więcej niż jedną kobietą. W niektórych krajach jest legalna i dopuszczalna przez wyznawców islamu. W Europie brak jest prawnego przyzwolenia na poligamię, a jej praktykowanie, które coraz częściej nagłaśniane jest w mediach, podlega sankcjom karnym.

Poligamia występowała już w starożytnych cywilizacjach. Miała przede wszystkim podłoże seksualne i materialne. Praktykowano ją w Babilonie, Egipcie, Indiach, Chinach, ale także w państwach Inków i Asteków. W miejscach tych władza skupiała się wokół jednej utytułowanej osoby, np. faraona, cesarza lub króla i to zazwyczaj jedynie on, jako przywódca ludu, mógł pozwolić sobie na możliwość zakładania i utrzymywania tzw. haremów. Majętność władcy wpływała na liczbę kobiet, z którymi żył w związkach poligamicznych. Liczba ta wahała się od około stu nałożnic nawet do kilku tysięcy niewolniczych żon u najbogatszych. Mimo wszystko tylko jedna spośród nich oficjalnie była żoną. Tamten rodzaj poligamii znacząco różni się od tej występującej obecnie. Chodziło w niej o to, aby władca jako nosiciel boskich genów zostawił jak najwięcej potomstwa po sobie, aby tacy wspaniali ludzie jak on byli fundamentem ludu.

Czytaj też: Tinder - co to za aplikacja i jak działa?

Poligamia - przyczyny

Wśród przyczyn współcześnie występującej poligamii wymienić należy:

1. Niepewność w kontaktach seksualnych - chęć posiadania więcej niż jednej partnerki seksualnej może wynikać z prób udowodnienia przed samym sobą nieprzeciętnej sprawności w kontaktach intymnych. W sytuacji, gdy mężczyzna jest w stanie zaspokoić nie jedną, lecz dwie lub nawet kilka kobiet, staje się on według własnej oceny bardziej wartościowy. Poligamia może w rozumieniu mężczyzn ją praktykujących pomagać odnajdywać im odpowiedzi na trudne pytania dotyczące własnej seksualności, wartości, czy lęków związanych z własnym życiem intymnym.

2. Zaniżona samoocena - brak obiektywnej oceny własnych możliwości i wiary w siebie mogą doprowadzić do niepowodzeń w wielu dziedzinach życia. Poligamia stanowi sposób ich rekompensowania, pozornego wynagradzania w postaci ponadprzeciętnej aktywności w sferze seksualnej. Jest to jedna z form autosugestii, świadczącej o tym, że przynajmniej podczas współżycia konkretna osoba radzi sobie dobrze.

Czytaj też: Swingersi - kim są i na czym polega swinging?3. Zaniedbywanie przez partnera – związek to relacja, która powinna być pielęgnowana przez dwie tworzące go osoby. Jeśli jedna z nich wskutek przyzwyczajenie lub znudzenia monotonią pożycia przestaje się angażować i zabiegać o partnera, to ten może mieć większe skłonności do poszukiwań adoracji u innej kobiety lub mężczyzny.4. Nieradzenie sobie z problemami -  ta przyczyna poligamii odnosi się do osoby zdradzającej. Często występują sytuacje, w których człowiek ma problem, np. na płaszczyźnie zawodowej lub w życiu osobistym. Nie dzieli się nim z parterem lub partnerką, ponieważ nie odnajduje u nich zrozumienia, a wręcz przeciwnie - obojętność lub lekceważenie. Wtedy poszukuje wsparcia u osób trzecich. Jeśli ktoś wykazuje zainteresowanie tym, co nas dołuje łatwo może stać się osobą znaczącą dużo więcej niż zwykli koledzy.  5. Choroba - sytuacja życia nie w ścisłej poligamii, ale w związkach równoległych może mieć też miejsce po otrzymaniu informacji o ciężkiej chorobie. Skłania do tego połączenie obawy przed reakcją i cierpieniem stałego partnera z pragnieniem podzielenia się z innym człowiekiem swoim problemem. W tym przypadku rzadziej chodzi tylko o seks, ale raczej o poszukiwanie wsparcia duchowego w drugiej osobie.

Warto wiedzieć

Poligamia w Polsce

Poligamia jest w Polsce nielegalna - zgodnie z treścią art. 206 Kodeksu karnego "kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch". W naszym kraju mężczyzna może zawrzeć małżeństwo tylko z jedną kobietą w danym czasie. Sytuacja legalnego zawarcia małżeństwa z kolejną kobietą jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy pierwsza partnerka umrze lub gdy mężczyzna otrzyma prawomocny rozwód i zakończy pierwotny związek. Poligamia w Polsce została zepchnięta na margines.

Natomiast częściej występują sytuacje, w których dwie partnerki seksualne jednego mężczyzny wiedzą o swoim istnieniu, akceptują siebie wzajemnie, ale tylko jedna z nich oficjalnie jest jego żoną. Takie relacje mogą być nazywane trójkątami (zazwyczaj jeśli chodzi w nich wyłącznie o seks) bądź poligamią nieuregulowaną, tj. działającą na zasadach zwykłej poligamii, ale bez uregulowania stosunków z kobietami w postaci oficjalnego ślubu. To nic innego, jak trwanie w dwóch lub więcej związkach równolegle. Takie nieoficjalne relacje nie są karane w Polsce, w związku z czym jest to jeden z czynników skłaniających do ich praktykowania.

Poligamia na świecie

Kraje, w których poligamia jest legalna to: Sudan, Somalia, Arabia Saudyjska, Libia, Gabon, Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, Irak, Jemen, Jordania, Oman, Palestyna, Etiopia, Kuwejt, Katar, Brunei, Syria, Afganistan, Tanzania, Bangladesz, Indonezja, Malediwy, Singapur, Malezja, Mjanma, Pakistan, Indie, Sri Lanka, Algieria, Burkina Faso, Czad, Dżibuti, Komory, Egipt, Gambia, Kamerun, Kongo, Mali, Maroko, Mauretania, Niger, Togo, Republika Środkowoafrykańska, RPA, Sahara Zachodnia, Senegal, Uganda i Zambia.

Poligamia - jak sobie z nią poradzić?

Niezależnie od tego, jak bardzo atrakcyjna jest partnerka seksualna, wraz z upływem czasu libido mężczyzny spada podczas długoletniego związku z jedną kobietą. Jest to naturalne. Zamiast uciekać w zdradę lub związek równoległy z drugą osobą, postaraj się urozmaicić życie erotyczne, wprowadzając innowacje do waszego życia intymnego.

Szczera rozmowa o tym, czego brakuje w waszej relacji i chęć naprawy tego poprzez współpracę dwóch stron mogą pomóc w porzuceniu myśli o poligamii i poszukiwaniu pełni szczęścia u boku innej.

Postaraj się zadbać o relacje jaką tworzysz ze swoją partnerką. Zrób jej jakąś miłą niespodziankę, która ją zaskoczy i wybije was z codziennej monotonii. Może to być np. spontaniczny wspólny wyjazd na weekend. Zmiana środowiska i odcięcie się od codziennych problemów chociaż na chwilę pozytywnie wpłynie na wasze pożycie.

Jeśli między wami istnieją kwestie sporne lub sprawy przez które często się kłócicie - postaraj się wyeliminować je z życia. Zakończ niewyjaśnione wątki lub idź na kompromis, aby rozwiązać te kwestie i aby dalej nie niszczyły one twojego związku.

Poliandria - kobiety, które mają wielu mężów (partnerów)

Poliandria to inaczej wielomęstwo. Termin ten określa sytuację, w której kobieta w danym czasie ma kilku mężów naraz. Poliandria występuje rzadziej niż związki mężczyzn z kilkoma kobietami jednocześnie. Poliandria istniała już w starożytnej Sparcie, ale jej główną przyczyną mogła być nieproporcjonalna liczba kobiet (znacznie większa) w stosunku do mężczyzn, którzy regularnie brali udział w bitwach.

W niektórych miejscach, np. w Tybecie poliandria praktykowana jest do dziś. Dawniej była to tradycyjna forma związków małżeńskich na tamtych terenach (lata pięćdziesiąte). Jej najczęściej spotykana sytuacja to taka, w której kobieta bierze za mężów braci, tzw. poliandria braterska. Znacznie rzadziej kilka sióstr posiadało jednego męża. Do tworzenia poliandrycznych związków Tybetańczyków skłaniały czynniki zewnętrzne jak np. chęć zachowania w rodzinie wszystkich odziedziczonych ziem oraz potrzeba jak największej wydajności z ich upraw, dzięki sile roboczej wszystkich mężczyzn z rodziny.

Po wkroczeniu Chińczyków do  Tybetu zakazano relacji poliandrycznych twierdząc, że nie są one moralne. Stwierdzono, że dzieci wychowywane w takich rodzinach również są krzywdzone, ponieważ ojcowie nie poświęcają im uwagi z powodu niepewności bycia biologicznym rodzicem. Po 1798 roku poliandria na nowo zaczęła powracać do Tybetu i dziś praktykowana jest na terenach wiejskich (ok. 30-50%).