OSTEOMALACJA - choroba metaboliczna KOŚCI

Natasza Socha-Chyrzyński

Osteomalacja nazywana jest również krzywicą dorosłych lub rozmiękaniem kości to choroba wywołana niedostateczną mineralizacją zarówno części gąbczastej, jak i zbitej. Niedostateczne odkładanie się soli wapnia w tkance kostnej, prowadzi do osłabienia sztywności i uginania się kości wskutek obciążeń.

Najnowsze artykuły