Groźne pętle pępowiny

2013-10-08 12:07

Pętle pępowiny tworzą się, gdy dziecko owinie się pępowiną. To, na ile pętle pępowiny są groźne dla płodu, zależy przede wszystkim od ich rodzaju. Jakie są przyczyny powstawania tej patologii? Jakie zagrożenie dla dziecka stanowią pętle pępowiny?

USG genetyczne płodu: cel i przebieg badania
Autor: Photos.com USG genetyczne płodu to nieinwazyjne badanie genetyczne, pozwalające ocenić wysokość ryzyka wad genetycznych, takich jak: zespół Downa, Pateau, czy Edwardsa.

Spis treści

  1. Pętle pępowiny: przyczyny
  2. Pętle pępowiny: rodzaje
  3. Kiedy pętle pępowiny są groźne?

Pętle pępowiny powstają przed porodem, na skutek ruchów płodu lub w trakcie porodu, gdy do kanału rodnego wstawia się część przodująca płodu lub podczas wykonywania przez dziecko kolejnych zwrotów w kanale rodnym. Owinięcie dziecka pępowiną może być bardzo niebezpieczne dla dziecka.

Pętle pępowiny: przyczyny

Przyczyny tworzenia się pętli pępowiny nie są do końca wyjaśnione. Podejrzewa się, że rolę w ich tworzeniu odgrywają:

  • lokalizacja łożyska
  • masa płodu, ilość płynu owodniowego
  • choroby matki współistniejące z ciążą

Pętle pępowiny: rodzaje

  • pętla otwarta (niepełna) – przebiega od pępka do okolicy karku
  • pętla otwarta nieskrzyżowana – przebiega od pępka do okolicy karku a następie pod paszką
  • pętla pełna – przebiega od pępka do okolicy karku, następnie krzyżuje się w okolicy pępka

Kiedy pętle pępowiny są groźne?

Luźne pętle pępowiny - zwykle nie są groźne i nie stwarzają problemów w ciąży i w trakcie porodu. Jeżeli zapętleniu nie towarzyszy osłabienie ruchów dziecka czy zaburzenia rytmu serca, nie ma powodów do obaw. Zdarza się, że dziecko wykonując ruchy uwolni się z pętli. Niepokój może wzbudzać współistnienie pętli pępowinowej przy jednoczesnym zaburzonym przepływie w naczyniach pępowinowych, osłabionej aktywności ruchowej płodu, zielonych wodach płodowych, hipotrofii czy nieprawidłowym zapisie kardiotokograficznym.

Najbardziej niebezpieczne są pętle ciasne pępowiny oraz kilkukrotne owinięcie pępowiny wokół szyi płodu. Powstaje wtedy duże niebezpieczeństwo, że podczas ruchów płodu lub przechodzeniu przez kanał rodny pętle zacisną się, powodując niedotlenienie, co w wyniku może doprowadzić do wewnątrzmacicznego obumarcia płodu lub powstania uszkodzeń układu nerwowego.

W ciążach bliźniaczych jednoowodniowych może też dojść do zapętlenia sznurów pępowinowych między sobą.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza