Wyraź „Zgodę na życie” - dołącz do akcji promującej dawstwo narządów

2018-09-17 13:14

Każdego roku w Polsce wykonuje się ok. 1,5 tysiąca zabiegów przeszczepienia narządów, ale potrzeby są znacznie większe. Aby promować dawstwo narządów, tkanek i szpiku ministerstwo zdrowia realizuje nową odsłonę kampanii pn. „Zgoda na życie – Solidarnie dla transplantacji”. Celem akcji jest edukacja oraz zachęcenie Polaków do rozmów z bliskimi o dawstwie narządów i wyrażania swojej woli w tej kwestii.

Wyraź „Zgodę na życie” - dołącz do akcji promującej dawstwo narządów
Autor: GettyImages W Polsce wykonuje się ok. 1,5 tysiąca zabiegów przeszczepienia narządów rocznie. Potrzeby są większe.

Według Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” największym problemem polskiej medycyny transplantacyjnej jest niedobór tkanek, narządów i szpiku do przeszczepień. Polska dysponuje nowoczesnymi ośrodkami transplantacyjnymi i wykwalifikowaną kadrą, ale liczba donacji jest niewystarczająca. Co roku w naszym kraju przeprowadza się tylko ok. 1,5 tysiąca przeszczepień.

Dzięki zatrudnieniu przez „Poltransplant” szpitalnych koordynatorów pobierania narządów od dawców zmarłych pobrania są możliwe w ponad 200 szpitalach w całym kraju. Aby zwiększyć liczbę przeszczepień nerki od dawców żywych powołano także 22 koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerek w tzw. ośrodkach kwalifikacyjnych, których zadaniem jest informowanie pacjentów i ich bliskich o możliwości przeszczepu od dawcy żywnego.

Dawcami są w Polsce przede wszystkim osoby zmarłe. Można od nich pobrać nerki, płuca, serce, wątrobę, jelita i rogówkę oka. Dawca żywy może przekazać nerkę, fragment wątroby i szpik kostny. Liczba pobrań od takich dawców jest jednak niska, choć zabieg nie powoduje zagrożenia dla zdrowia i życia dawcy. Dla przykładu, w Polsce od żywych dawców przeszczepia się ok. 5 proc. nerek, a w Europie średnio ok. 30 proc.

Pobranie narządów od dawcy zmarłego wymaga wykluczenia sprzeciwu osoby zmarłej co do przeprowadzenia takiej procedury. Sprzeciw można wyrazić zgłaszając go do Centralnego Rejestru Sprzeciwów, podpisując odpowiednie oświadczenie lub wyrażając je ustnie w obecności co najmniej dwóch świadków, którzy je następnie potwierdzą pisemnie. Zdaniem ekspertów, w Polsce odstępuje się od pobrania narządów u co dziesiątego dawcy, choć nie ma takiego wpisu w rejestrze i pisemnego sprzeciwu, dlatego, że osoby bliskie zmarłemu nie znają jego woli w tej sprawie.

W 2015r. Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło kampanią społeczną pn. „Zgoda na życie” propagującą dawstwo narządów, tkanek i szpiku. Przeprowadzone wówczas badania pokazały, że ponad połowa Polaków zgadza się na pośmiertną transplantację, ale tylko co piąty poinformował o tym swoich bliskich. Co więcej, zaledwie 17 proc. Polaków wiedziało coś o krajowych przepisach transplantacyjnych.

Resort zdrowia postanowił kontynuować kampanię pod nową nazwą: „Zgoda na życie – Solidarnie dla transplantacji”. Akcję rozpoczęto „Biegiem po nowe życie” który odbył się 15 września 2018 r. w Warszawie. Dalej, w ramach kampanii pojawią się spoty radiowe i telewizyjne, a także akcje w mediach społecznościowych, wystawy i imprezy sportowe. Zdaniem wiceministra zdrowia Sławomira Gadomskiego działania edukacyjne, promocyjne i informacyjne skierowane do potencjalnych dawców żywych oraz osób bliskich osobom zmarłym to droga, aby zwiększyć liczbę dawców.

„Poltransplant” apeluje do nas, abyśmy rozmawiali ze sobą na temat dawstwa narządów, abyśmy jasno określali swój stosunek do niego i prosili bliskich o uszanowanie naszej woli po naszej śmierci.

Opracowano na podstawie: www.rynekzdrowia.pl