Wlewy witaminowe stosowane niezgodnie z prawem? RPP reaguje

2022-01-28 7:52

Rzecznik Praw Pacjenta (RPP) wydał stwierdzenie dt. naruszenia zbiorowych praw pacjenta ws. stosowania metod leczniczych o nieudowodnionej skuteczności. Chodzi o niezgodne z prawem stosowanie wlewów witaminowych.

zbliżenie na aparaturę do podawania kroplówek
Autor: Getty Images

- Podawanie wlewów witaminowych bez uprzedniego wykonania badań potwierdzających wystąpienie deficytu w zakresie substancji odżywczych, witamin i biopierwiastków, które są zawarte w ordynowanych pacjentom produktach leczniczych, narusza zbiorowe prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną – wskazał Rzecznik Praw Pacjenta.

Zdaniem RPP podmiot leczniczy, który stosuje produkty lecznicze w postaci wlewów dożylnych, których czynną substancją są biopierwiastki oraz witamina C u osób cierpiących na zespoły zaburzonego wchłaniania z przewodu pokarmowego, hiperamonemię, miażdżycę zarostową tętnic, stopę cukrzycową, stłuszczenie i marskość wątroby, wszelkie urazy, a także w celu uzupełniania niedoborów witaminowych bez wcześniejszego potwierdzenia tych niedoborów, postępują wbrew aktualnej wiedzy medycznej.

Decyzja wydana przez Rzecznika oparta jest o opinie ekspertów farmakologii klinicznej oraz chorób wewnętrznych, którzy wskazują na ważne przeciwskazania i trudności w tym aspekcie. Specjaliści podkreślają, że:

  • stosowanie preparatów zawierających biopierwiastki oraz witaminy w postaci wlewów dożylnych jest wskazane tylko w uzasadnionych przypadkach – kiedy ich podanie doustne nie jest możliwe, przeciwwskazane lub utrudnione, a także, gdy nastąpi stwierdzenie ich ciężkich niedoborów,
  • w przypadku cukrzycy, talasemii, niedokrwistości syderoblastycznej i hemochromatozy należy ostrożnie stosować witaminę C w dużych dawkach ze względu na to, że może zwiększać wchłanianie żelaza,
  • należy zwrócić uwagę na interakcje z przyjmowanymi na stałe lekami, czyli żelazem, kwasem acetylosalicylowym (ASA), fenytoiną oraz niektórymi preparatami przeciwdrgawkowymi, doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi oraz estrogenami.
Poradnik Zdrowie: cukrzyca

Aplikowanie produktów leczniczych poza wskazaniami rejestracyjnymi (off-label) jest dopuszczalne w przypadku, gdy jest to zgodne z aktualną wiedzą medyczną. Oznacza to, że skuteczność danej metody leczniczej została poparta rzetelnymi danymi, dlatego Rzecznik Praw Pacjenta nakazał podmiotowi leczniczemu zaprzestanie stosowania powyższych praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. W przypadku niedostosowania się do tej decyzji może to skutkować nałożeniem na podmiot kary pieniężnej do 500 tys. zł.