Ten czynnik może przyczyniać się do depresji. Groźny głównie dla mieszkańców dużych miast

2022-03-15 8:56

Według nowych badań opublikowanych przez American Psychological Association, narażenie na ozon pochodzący z zanieczyszczeń powietrza wiąże ze wzrostem objawów depresji u nastolatków. Dotyczy to także obszarów spełniających normy jakości powietrza.

depresja u mlodziezy
Autor: Getty Images

Ozon rujnuje nie tylko płuca

Ozon to gaz, który powstaje, gdy różne zanieczyszczenia ze spalin samochodowych, elektrowni i innych źródeł reagują na światło słoneczne. Wyższe poziomy ozonu są powiązane z różnymi dolegliwościami fizycznymi, w tym astmą, infekcjami wirusowymi układu oddechowego i przedwczesną śmiercią. To badanie jest pierwszym, które łączy poziomy ozonu z rozwojem objawów depresji u nastolatków. Jej objawy mogą obejmować uporczywe uczucie smutku, kłopoty z koncentracją, zaburzenia snu i myśli samobójcze.

Poradnik Zdrowie: depresja pierwsze objawy

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie psychiczne

„Myślę, że nasze odkrycia świadczą o tym, jak ważne jest uwzględnienie wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie psychiczne” – powiedziała jedna z autorek badania - dr Erika Mańczak.

Naukowcy przeanalizowali dane z wcześniejszego badania, które dotyczyło stresu we wczesnym okresie życia. Wzięło w nim udział 213 nastoletnich uczestników w wieku od 9 do 13 lat. Naukowcy porównali dane dotyczące zdrowia psychicznego nastolatków w okresie czterech lat z danymi ze spisu ludności dla ich miejsca zamieszkania z uwzględnieniem danych o jakości powietrza dla tych obszarów.

Młodzież, która mieszkała na obszarach o stosunkowo wyższym poziomie ozonu, wykazała z czasem znaczny wzrost objawów depresji, mimo że poziom ozonu nie przekraczał stanowych lub krajowych standardów jakości powietrza. Na wyniki nie miały wpływu czynniki, takie jak: płeć, wiek, rasa, dochód gospodarstwa domowego, wykształcenie rodziców ani cechy społeczno-ekonomiczne sąsiedztwa. 

Ozon i inne składniki zanieczyszczenia powietrza mogą przyczyniać się do wysokiego poziomu stanu zapalnego w organizmie, który jest powiązany z wystąpieniem i rozwojem depresji. Młodzież może być szczególnie wrażliwa na te efekty, ponieważ spędza więcej czasu na zewnątrz.

Badanie objęło stosunkowo niewielką próbę z jednego obszaru Stanów Zjednoczonych. Odkrycia są skorelowane, więc nie można udowodnić, że poziomy ozonu spowodowały nasilenie objawów depresji, tylko że istnieje między nimi związek. Możliwe jest również, że inne składniki zanieczyszczenia powietrza oprócz ozonu mogą także przyczyniać się do rozwoju zaburzeń depresyjnych.