Teleporada na NFZ. Zobacz, jakie to proste!

2020-05-27 9:10

Pandemia ograniczyła kontakty z lekarzami, ale to nie oznacza, że w razie potrzeby nie otrzymamy pomocy. Wiele przychodni udziela zdalnych konsultacji lekarskich. Co warto o nich wiedzieć, jak się przygotować do teleporady?

Teleporada
Autor: Getty Images

Od klasycznej konsultacji teleporada różni się tym, że lekarz znajduje się w innym miejscu niż pacjent. Często osobisty kontakt z lekarzem nie jest wcale konieczny, wystarczy przeprowadzić szczegółowy wywiad, abyś mógł uzyskać poradę czy receptę. Opieka zdalna jest szczególnie użyteczna w przypadku kontroli w trakcie leczenia, np. weryfikacji działania przyjmowanych leków czy oceny wyników badań.

Rozmowa może być przeprowadzona za pomocą komputera, laptopa czy smartfona przy wykorzystaniu aplikacji do połączeń wideo, ale wystarczy też zwykły telefon. Aby zachować prawo pacjenta do tajemnicy lekarskiej, lekarz powinien znajdować się w gabinecie lub w takim miejscu, w którym osoby postronne nie będą mogły go usłyszeć.

Teleporadę możesz uzyskać, rezerwując w przychodni termin i podając swoje namiary (np. nr telefonu). W wyznaczonym terminie, w godzinach swojej pracy lekarz kontaktuje się z tobą pod wskazanym numerem lub adresem elektronicznym.

Spis treści

 1. Jak się przygotować do teleporady
 2. Jak przebiega teleporada
 3. Co możesz uzyskać podczas teleporady
 4. Twoje prawa

Jak się przygotować do teleporady

Przygotuj swój numer PESEL oraz listę przewlekle stosowanych leków (twój lekarz POZ ma taką listę w systemie, ale jeśli ze specjalistą kontaktujesz się pierwszy raz, może nie mieć tych informacji).

Sporządź w punktach notatkę opisującą twój problem, np. objawy i dolegliwości, od jak dawna trwają, w jakich okolicznościach się pojawiają, na jakie leki przyjmowane przewlekle potrzebna jest recepta itp.. Dzięki temu o niczym nie zapomnisz.

Jak przebiega teleporada

 • Przedstaw się lekarzowi i poproś go o przedstawienie się, jeżeli tego nie zrobił.  Podaj swoje imię i nazwisko oraz inne dane osobowe, o które poprosi lekarz (w tym numer PESEL - lekarz musi mieć pewność, komu dokładnie udziela porady, a PESEL jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej).
 • Jeżeli dzwonisz jako opiekun osoby, która potrzebuje pomocy, poinformuj o tym lekarza i podaj dane osobowe właściwego pacjenta.
 • Sygnalizuj problemy techniczne. Jeśli nie słyszysz dobrze lub nie rozumiesz, co lekarz do ciebie mówi, poinformuj go o tym. Dzięki temu nie przegapisz żadnej istotnej informacji.
 • Odpowiadaj wyczerpująco na pytania lekarza. Może okazać się konieczne np. samobadanie przeprowadzone pod jego kierunkiem. Teleporada stanowi pełnoprawną formę badania – nie traktuj jej zdawkowo, nie oszukuj lekarza, gdyż na podstawie twoich informacji lekarz podejmie decyzję dotyczącą twojego stanu zdrowia i udzieli konkretnych zaleceń; poza tym na podstawie wywiadu lekarz jest zobowiązany sporządzić lub uzupełnić twoją dokumentację medyczną.
 • Referując swój problem możliwie szczegółowo, trzymaj się konkretów, nie popadaj w dygresje – szanuj czas lekarza i innych pacjentów.
 • Uwaga: jeśli podczas rozmowy nagle gorzej się poczujesz, daj o tym znać lekarzowi, podając miejsce, w którym się znajdujesz. Lekarz nie będzie mógł ci bezpośrednio pomóc, ale może niezwłocznie wezwać na miejsce pomoc oraz przekazać ci instrukcje postępowania, które pomogą zmniejszyć zagrożenie do czasu przyjazdu karetki.

Co możesz uzyskać podczas teleporady

Jeżeli lekarz uzna, że na podstawie udzielonych mu informacji i posiadanej przez niego dokumentacji medycznej jest w stanie wystarczająco ocenić stan twojego zdrowia, może wystawić ci:

 • receptę, także receptę niezbędną do kontynuacji leczenia w przypadku choroby przewlekłej (e-receptę możesz zrealizować w aptece na podstawie 4-cyfrowego kodu recepty podanego przez lekarza i numeru PESEL osoby, na którą jest wystawiona),
 • e-zwolnienie (jest wysyłane bezpośrednio do ZUS),
 • zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (także jako kontynuację zaopatrzenia bez przeprowadzenia badania, o ile będzie to uzasadnione twoim stanem zdrowia odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej).


Jeżeli lekarz uzna, że na odległość nie może rzetelnie ocenić twojego stanu zdrowia, poprosi cię o osobiste stawienie się w placówce w celu uzupełnienia badania. W trakcie wywiadu lekarskiego może też okazać się, że dla pełnej diagnostyki potrzebne jest wykonanie badań dodatkowych: laboratoryjnych lub obrazowych. W takiej sytuacji lekarz wystawi e-skierowanie na takie badania.

Twoje prawa

Teleporada jest nową formą klasycznej konsultacji z lekarzem. Przysługują ci w związku z nią wszystkie prawa pacjenta gwarantowane przez polskie prawo.

Masz prawo do porady odpowiadającej wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej – lekarz musi postępować z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z najlepszą sztuką lekarską.

Masz prawo do otrzymania informacji o stanie twojego zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie, w jakim informacja ta może zostać udzielona na podstawie teleporady i dokumentacji medycznej.

Masz prawo do zachowania w tajemnicy informacji na twój temat -  są one objęte tajemnicą lekarską. Masz więc gwarancję, że nikt nieuprawniony nie będzie miał dostępu do twoich danych i informacji o stanie twego zdrowia.

Na temat praw pacjenta możesz dowiedzieć się więcej dzwoniąc na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta, która działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00 pod nr telefonu: 800 190 590 (by połączyć się z Rzecznikiem Praw Pacjenta, należy wybrać 2). 

 

To ci się przyda

Jeśli posiadasz Internetowe Konto Pacjenta, możesz otrzymywać od lekarza receptę lub skierowanie w postaci elektronicznej, jako mail lub wiadomość SMS. Sprawdź, jak założyć IKP

Listy placówek POZ udzielających teleporad w poszczególnych województwach

Teleporad mogą udzielać nie tylko lekarze, ale także - w zakresie ich uprawnień i kompetencji - pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci i inne osoby wykonujące zawód medyczny.