Te choroby musisz zgłosić do sanepidu. Nowa lista

2023-07-12 12:11

Wprowadzane są nowe przepisy dotyczące zgłaszania chorób do inspekcji sanitarnych, które wejdą w życie w lipcu 2023. Oznacza to, że zostanie wprowadzony obowiązek zgłaszania tych chorób do odpowiednich instytucji sanitarno-epidemiologicznych. Ten krok ma na celu ochronę zdrowia publicznego oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

Te choroby musisz zgłosić do sanepidu. Nowa lista
Autor: Getty Image

Ministerstwo Zdrowia przekazało rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące zakażeń i chorób zakaźnych, które wymagają przekazywania danych o wynikach leczenia lub wykluczeniu nosicielstwa państwowym powiatowym inspektorom sanitarnym. Dokument ten został skierowany do ogłoszenia 10 lipca. Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Nowe rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia

Celem nowych przepisów jest zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego obywateli, jak wynika z uzasadnień Ministerstwa Zdrowia.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, powiatowe inspektoraty sanitarne będą otrzymywać informacje dotyczące wyników leczenia lub wykluczenia nosicielstwa u osób podejrzanych o zakażenie lub chorujących na określone choroby. Nowe przepisy mają na celu monitorowanie statusu nosicielstwa osób hospitalizowanych z powodu wybranych zakażeń i chorób zakaźnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Jakie choroby zgłasza się do sanepidu?

Rozporządzenie dotyczy chorób takich jak błonica, cholera, dur brzuszny, dury rzekome A, B i C oraz ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis). Państwowa Inspekcja Sanitarna zostanie poinformowana o wynikach leczenia lub wykluczeniu nosicielstwa u osób dotkniętych tymi chorobami, które były diagnozowane lub leczone.

Obowiązek zgłaszania inspekcji sanitarnej będzie dotyczyć około 80 podmiotów, a 318 powiatowych inspektorów sanitarnych będą przyjmować dane dotyczące wyników leczenia lub wykluczenia nosicielstwa u ozdrowieńców, którzy byli leczeni z powodu wybranych zakażeń i chorób zakaźnych objętych obowiązkiem hospitalizacji. Ma to umożliwić podjęcie działań zapobiegawczych.

Choroby zakaźne czym są i jak się rozprzestrzeniają

Choroby zakaźne to schorzenia wywoływane przez mikroorganizmy (takie jak bakterie, wirusy, grzyby, roztocza), toksyny (jak jad kiełbasiany) oraz pasożyty i inne biologiczne czynniki chorobotwórcze. Ze względu na swoją naturę i sposób przenoszenia, stanowią one poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Te choroby mogą się szerzyć na różne sposoby, takie jak:

  • Bezpośredni kontakt: przenoszenie zakażenia z jednej osoby na drugą poprzez bezpośredni kontakt fizyczny.
  • Droga kropelkowa: przenoszenie zarazków poprzez kropelki wydychane podczas kaszlu lub kichania.
  • Kontakt seksualny: przenoszenie chorób zakaźnych drogą płciową.
  • Przeniesienie przez ukłucie: zakażenie może nastąpić poprzez bezpośrednie wkłucie zakażonej igły lub strzykawki.
  • Przeniesienie przez owady: niektóre owady pełnią rolę nosicieli chorób zakaźnych, przenosząc je z jednego organizmu na drugi.

Wszystkie te drogi szerzenia chorób zakaźnych stanowią realne zagrożenie dla społeczeństwa i wymagają podjęcia odpowiednich środków zapobiegawczych w celu ochrony zdrowia publicznego.

Poradnik Zdrowie: teleporada