Światowy Dzień SM 2020

2020-05-26 20:09

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) - ogólnopolska organizacja pacjencka działająca na rzecz środowiska osób ze stwardnieniem rozsianym (SM), zaprasza do wspólnego świętowania Światowego Dnia SM, który obchodzony jest 30 maja w 68 krajach na całym świecie. Patronem Medialnym wydarzenia jest Poradnikzdrowie.pl

Światowy Dzień SM 2020
Autor: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Stwardnienie rozsiane (SM) to nieuleczalna choroba neurologiczna o podłożu autoimmunologicznym o różnorodnych objawach, która dotyka 50 tysięcy osób w Polsce, a na całym świecie – około 2,5 miliona. Choroba zaczyna się najczęściej między 20. a 40. rokiem życia, kobiety chorują dwa razy częściej niż mężczyźni.

Dowiedz się więcej o przyczynach, objawach i leczeniu stwardnienia rozsianego (SM)!

Światowy Dzień SM daje poczucie wspólnoty osobom z SM oraz całej społeczności zaangażowanej w walkę ze stwardnieniem rozsianym, a także podnosi świadomość społeczną na temat tej choroby.

Tegoroczny temat Światowego Dnia SM „SM. Więzi, kontakty, relacje” podkreśla rolę relacji międzyludzkich, jako elementu radzenia sobie z chorobą i walki z różnymi przeciwnościami. Zachęca do wspólnego podejmowania działań, do wzajemnego wspierania się, do współpracy z różnymi instytucjami i światem nauki, do walki z wykluczeniem. Hasło nabiera szczególnej mocy w dobie panującej epidemii COVID-19, która nie tylko utrudniła dostęp do świadczeń zdrowotnych, ale także zmusiła wiele osób z SM do izolacji, zwiększyła poczucie osamotnienia i nasiliła obawy o przyszłość.

Z okazji obchodów przypinamy pomarańczową wstążeczkę – symbol solidarności z osobami chorującymi na stwardnienie rozsiane! W tym roku zachęcamy również do skorzystania z przygotowanej przez PTSR nakładki na zdjęcie profilowe na Facebooku. W ten sposób, mimo odosobnienia, do którego zmusza nas panująca epidemia, będziemy mogli świętować razem.

Aby dowiedzieć się więcej o obchodach Światowego Dnia SM wejdź na www.sdsm2020.ptsr.org.pl oraz fanpage FB Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) jest jedyną ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Towarzystwo zostało założone w 1990 roku, od maja 2004 roku ma status organizacji pożytku publicznego. Zrzesza ok. 6 tys. członków w 25 oddziałach na terenie całej Polski. Misją Towarzystwa jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym oraz zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji tak, aby mogli realizować swoje plany życiowe i spełniać marzenia. Więcej na stronie: www.ptsr.org.pl

Patronem Medialnym wydarzenia jest Poradnikzdrowie.pl

Światowy Dzień SM 2020
Autor: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Specjalizacje medyczne - test wiedzy

Pytanie 1 z 10
W leczeniu nadwagi i otyłości specjalizuje się: