Rekordowa liczba zgonów w Polsce. Zmarło ponad pół miliona osób

2022-02-01 11:40

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut przedstawił wstępne dane dotyczące liczby zgonów w 2021 roku. To liczba najwyższa od kilkudziesięciu lat. - W I półroczu odnotowaliśmy o 30 proc. więcej zgonów niż przed rokiem. W II półroczu umieralność była mniejsza, ale też wysoka – powiedział.

zbliżenie na szpitalne łóżko, nad którym pochyla się kobieta
Autor: Getty Images

Przerażające statystyki zgonów

Zdaniem prezesa GUS Dominika Rozkruta „zmiany w liczbie ludności były efektem rekordowo dużego ubytku naturalnego w przeliczeniu na 1 tys. osób”. - W 2021 r. wyniósł on minus 4,9, w 2020 r. minus 3,2, w 2019 r. minus 0,9. W 2021 r. nastąpił bowiem spadek urodzeń o 24 tys. oraz wzrost liczby zgonów o 42 tys. - poinformował.

- Największe wzrosty liczby zgonów w I półroczu 2020 r. i 2021 r. - około 40 proc. - odnotowano wśród osób w grupie wieku 70-79 lat. W pozostałych grupach dynamika wzrostu kształtowała się na poziomie od nieco ponad 4 proc. w grupie 0-4 lata oraz w grupie 20-24 lata, do blisko 30 proc. w grupie 80-84 lata - wskazał GUS.

Według wstępnych danych w Polsce w 2021 roku zmarło około 519 tys. ludzi. Tygodniowo średnio umierało 10 tys. osób. Dla porównania rok wcześniej było to 9 tys. - W I półroczu odnotowaliśmy o 30 proc. więcej zgonów niż przed rokiem. W II półroczu umieralność była mniejsza, ale też wysoka - podał szef GUS.

Winna pandemia SARS-CoV-2

Łączna liczba zgonów w I półroczu ubiegłego roku przekroczyła o ponad 70 tys. średnioroczną wartość z ostatnich 15 lat. Na sytuację demograficzną w ubiegłym roku wpływ miała III fala pandemii COVID-19. W I połowie roku w wyniku zakażenia SARS-CoV-2 zmarło 58 tys. osób.

To prawie 37-krotny wzrost w porównaniu do roku 2020. Wtedy z powodu COVID w analogicznym okresie zmarło 1,5 tys. chorych. - W I półroczu 2021 r. zmarły 270 tys. 662 osoby - wzrost liczby zgonów w stosunku do I półrocza 2020 r. wyniósł ponad 62 tys. Najwyższe natężenie zgonów zanotowano na przełomie marca i kwietnia 2021 r.- zarejestrowano ich o ok. 70 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego - wskazał Główny Urząd Statystyczny.

Więcej zgonów odnotowano w miastach. Współczynnik zgonów w wyniku COVID na 100 tys. ludności był dla mieszkańców obszarów wiejskich o 89 niższy niż mieszkańców miast.

Mężczyźni umierają częściej

Z danych udostępnionych przez GUS wynika, że współczynniki zgonów dla mężczyzn są wyższe niż dla kobiet. W grupie 20-44 lat były 3-krotnie wyższe dla mężczyzn, a w grupie 25-29 lat dysproporcja zwiększa się 3,5-krotnie. W I połowie 2021 roku na każde 100 tys. mężczyzn w wieku 90 lat i więcej zmarło ponad 28,5 tys., a w przypadku kobiet – ponad 24,5 tys.

Głównymi przyczynami zgonów były choroby nowotworowe i schorzenia układu krążenia. Właśnie te choroby były odpowiedzialne za nieco ponad połowę wszystkich zgonów. W porównaniu do I półrocza 2020 roku udział ten obniżył się o prawie 13 proc. - Spadki obserwujemy niemal we wszystkich klasach przyczyn zgonów. Zmiany te są pochodną pandemii - wyjaśnił GUS.

W formie 24: jak dbać o serce?