Rak jajnika: nowe perspektywy leczenia raka jajnika

Rak jajnika to piąty najczęstszy nowotwór wśród Polek - rocznie taką diagnozę słyszy ok. 3,5 tys. kobiet. Od niedawna pacjentki z zaawansowanym rakiem jajnika w Europie mogą być leczone nowym inhibitorem PARP - poprawia on rokowania u wszystkich chorych, które odpowiedziały na chemioterapię pochodnymi platyny.

Rak jajnika to choroba, która nawraca - aż 85 proc. pacjentek leczonych chirurgicznie i chemioterapią (w większości opartą na pochodnych platyny) doświadczy wznowy raka jajnika. W takim przypadku choroba jest cyklem okresów nawrotów i stopniowo skracających się okresów wolnych od objawów - aż do chwili, kiedy organizm przestaje odpowiadać na leczenie cytostatykami.

Dzięki zastosowaniu nowej metody leczniczej - inhibitorów PARP, czyli grupy leków ukierunkowanej molekularnie i stosowanej w leczeniu podtrzymującym - można opóźnić wzrost nowotworu i wydłużyć czas przeżycia wolnego od progresji choroby. Terapia z użyciem inhibitorów PARP u kobiet z rakiem jajnika zawarta jest w kluczowych międzynarodowych wytycznych, m.in. Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO), Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) i w wytycznych dotyczących Praktyki Klinicznej w zakresie Onkologii  (NCCN).

Od listopada 2020 r., dzięki rejestracji nowego inhibitora PARP w Europie pacjentki z rakiem jajnika  mogą być leczone nową terapią podtrzymującą. Terapia ta może spowolnić wzrost nowotworu i wydłużyć czas przeżycia wolnego od progresji choroby. Jak wykazały badania, terapia ta jest skuteczna u wszystkich pacjentek, które odpowiedziały na chemioterapię pochodnymi platyny.

Wcześniej leczenie inhibitorem PARP mogło być stosowane wyłącznie u pacjentek z rakiem jajnika z mutacją genu BRCA, czyli zaledwie u 15-24% wszystkich chorych z zaawansowaną postacią choroby. Jest to szczególnie istotne w realiach polskich, ponieważ większość pacjentek nie ma przeprowadzanego badania mutacji BRCA1/2 i do tej pory nie kwalifikowała się do leczenia podtrzymującego inhibitorami PARP.

W Polsce, w ramach programu „Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika”, inhibitory PARP są stosowane wyłącznie w nawrocie choroby i są dostępne tylko dla pacjentek z mutacją w genach BRCA1 i 2. Dla pacjentek bez mutacji BRCA lub tych, które nie mają zbadanego statusu mutacji w tych genach, terapia podtrzymująca nie jest obecnie refundowana.

Zespół policystycznych jajników
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE