Projekt Ministerstwa Zdrowia niebezpieczny dla chorych z NZJ

2016-12-14 12:49

Projekt ustawy o sieci szpitali prowadzi do likwidacji większości oddziałów gastroenterologicznych w Polsce, a tym samym do ograniczenia dostępności pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelita NZJ do specjalistycznego leczenia - alarmuje Towarzystwo „J-elita”. Organizacja apeluje do resortu o wycofanie się z niebezpiecznych zmian.

Biopsja: rodzaje biopsji i przebieg badania
Autor: Getty Images

Resort zdrowia chce, by oddziały gastroenterologii funkcjonowały obowiązkowo tylko placówkach o 5 i 6 poziomie referencyjności, czyli m.in. w instytutach i szpitalach uniwersyteckich. Takie rozwiązanie przewidziano w projekcie ustawy i rozporządzenia o sieci szpitali. Zdaniem Towarzystwa „J-elita”, zrzeszającego chorych na nieswoiste zapalenia jelita (NZJ), doprowadzi to do tego, że z ponad 100 istniejących obecnie w całym kraju oddziałów gastroenterologicznych pozostanie jedynie około 20.

Projekt Ministerstwa Zdrowia niebezpieczny dla chorych z NZJ

- Dla pacjentów z NZJ, zwłaszcza z mniejszych ośrodków, oznacza to ograniczenie dostępności do specjalistycznego  i nowoczesnego leczenia - tłumaczy Agnieszka Gołębiewska, prezes Towarzystwa „J-elita”. - NZJ to choroby przewlekłe i nieuleczalne, dotykają w większości młodych ludzi w wieku produkcyjnym. Ich diagnostyka i leczenie wymagają dużego doświadczenia. Obawiamy się, że pacjenci z NZJ kierowani do oddziałów chorób wewnętrznych lub chirurgii, nie znajdą tam tak fachowej opieki jak na oddziałach gastroenterologicznych. A złe leczenie może skończyć się dla nich kalectwem.

Organizacja wystosowała pismo w tej sprawie do resortu. Wyraziła w nim również niepokój o dalszy los pacjentów z NZJ korzystających z terapii biologicznej w 64 ośrodkach gastroenterologicznych prowadzących obecnie programy lekowe dla tej grupy chorych. „Ograniczenie liczby placówek oferujących leczenie biologiczne, które dla chorych z NZJ jest często ostatnią deską ratunku przed inwalidztwem, oznacza dla nich wyrok” - wskazuje stowarzyszenie.

Towarzystwo „J-elita” apeluje do Ministerstw Zdrowia o ponowne rozważenie decyzji w sprawie opieki gastroenterologicznej w szpitalach. Obawy z powodu rozwiązań proponowanych przez resort wyrażają także specjaliści, m.in. Konsultant Krajowy w Dziedzinie Gastroenterologii, kierownik Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Warszawie prof. Jarosław Reguła oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i wicedyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie prof. Grażyna Rydzewska.

W Polsce może być nawet 100 tys. osób z nieswoistymi zapaleniami jelita (NZJ): chorobą Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego oraz mikroskopowym zapaleniem jelita grubego. Co czwarty to dziecko.

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” jest organizacją pożytku publicznego (KRS 0000238525), ma ponad 1,8 tys. członków i oddziały w 12 województwach. Organizuje m.in. obozy i turnusy rehabilitacyjne dla chorych dzieci i ich rodziców, wydaje bezpłatny kwartalnik i poradniki, pomaga niezamożnym chorym w zakupie leków oraz placówkom leczącym chorych z NZJ w zakupie sprzętu.