Polska Unia Organizacji Pacjentów Obywatele dla Zdrowia - nowa inicjatywa na rzecz pacjentów

2017-06-12 16:01 Materiały prasowe

Polska Unia Organizacji Pacjentów "Obywatele dla Zdrowia" powstała jako organizacja parasolowa, integrująca działania na rzecz pacjenta w systemie ochrony zdrowia i zrzeszająca stowarzyszenia oraz fundacje działające na poziomie regionalnym i krajowym.

Polska Unia Organizacji Pacjentów "Obywatele dla Zdrowia" została ustanowiona przez 7 organizacji pacjentów. Jej inicjatorzy są otwarci na współpracę partnerską z innymi środowiskami i mają na celu działanie dla wzmocnienia poczucia tożsamości środowiska pacjentów. Widzą także potrzebę jego silniejszej reprezentacji, zwłaszcza wobec administracji publicznej, dlatego właśnie doprowadzili do powstania Unii. Jej działania będą oparte na konstytucyjnych zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wspieraniu związków, stowarzyszeń, federacji, fundacji i innych organizacji pacjentów.

- W trosce o dobro pacjentów w Polsce pragniemy kształtować sprzyjające postawy społeczne wobec organizacji pacjentów, budować ich rzetelny wizerunek, być jednym z rzeczników środowiska pacjentów, wzmacniać porozumienia branżowe, regionalne i międzynarodowe, opiniować prawodawstwo oraz być inicjatorem zmian legislacyjnych – informuje Beata Ambroziewicz, prezes zarządu Unii.

Idea powołania Unii zrodziła się ze spontanicznego, nieformalnego ruchu organizacji pacjentów z różnych dziedzin zdrowia skupionego wokół projektu "Obywatele dla Zdrowia" realizowanego od 2015 r. Integracja środowiska pacjentów jest odpowiedzią na trudną sytuacją w systemie ochrony zdrowia i niewystarczające uwzględnienie głosu pacjentów w debacie na rzecz zmian w obszarze opieki zdrowotnej. Tylko włączenie się samych zainteresowanych w planowanie, wdrażanie, ocenę systemu ochrony zdrowia może zapewnić pozytywne, jakościowe zmiany i zagwarantować obywatelom respektowanie przysługujących im praw.

Unia realizuje kluczowe cele:

 • rzecznictwo na rzecz poprawy jakości życia pacjentów,
 • wzmocnienie potencjału i współpracy organizacji pacjentów,
 • integracja środowiska organizacji społecznych działających w obszarze ochrony zdrowia i opieki społecznej,
 • podnoszenie poziomu wiedzy pacjentów nt. systemu ochrony zdrowia oraz jego świadomości zdrowotnej i społecznej,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu pacjentów w systemie.

Polska Unia Organizacji Pacjentów "Obywatele dla Zdrowia" została powołana przez siedem organizacji pacjentów:

 • Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych,
 • Federację Stowarzyszeń "Amazonki",
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,
 • Fundację Urszuli Jaworskiej,
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej "3majmy się Razem",
 • Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO,
 • Fundację Parkinsona.

- Pragniemy zaprosić do współpracy wszystkie organizacje, którym zależy na umocnieniu głosu pacjenta w systemie, podniesieniu poziomu wiedzy i profesjonalizmu oraz kompleksowym podejściu do zmian w ochronie zdrowia. Zapraszamy także wszystkie instytucje oraz osoby, którym los pacjentów leży na sercu, a partnerstwo ze środowiskiem pacjentów uznają za wyraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, szansę na poprawę stanu zdrowia obecnych i przyszłym pokoleń – dodaje Beata Ambroziewicz.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE