Polscy lekarze zadbają o słuch mieszkańców Kazachstanu i Kirgistanu

2019-08-29 14:04

W sierpniu 2019 r. zostały otwarte dwie polskie placówki medyczne Centrum Słuchu i Mowy: w Szymkencie w Kazachstanie i w Osz w Kirgistanie. Z pomocy naszych lekarzy będą mogli korzystać także mieszkańcy Uzbekistanu i Tadżykistanu.

Polscy lekarze zadbają o słuch mieszkańców Kazachstanu i Kirgistanu
Autor: materiały prasowe

- Na azjatyckim Środkowym Wschodzie dostęp do specjalistów jest bardzo utrudniony, u niewielu pacjentów rozpoznane są choroby słuchu, dlatego podjęliśmy się zadania przeprowadzenia badań przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym – w Kazachstanie i w Kirgistanie. Wyniki są bardzo niepokojące – aż u 20 procent uczniów zdiagnozowaliśmy kłopoty ze słuchem. Dzięki naszej obecności będziemy mogli im pomóc - powiedział Łukasz Bruski, prezes zarządu Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS.

W placówkach w Szymkencie i Osz przeprowadzane są konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne otolaryngologów, audiologów, logopedów i techników słuchu.

Specjaliści ustawiają i serwisują systemy implantów słuchowych, pomagają też dobrać nowoczesne aparaty słuchowe.

Placówki korzystają również z rozwiązań telemedycznych – to oznacza, że możliwe są konsultacje ze specjalistami z Polski "na odległość" oraz oferują telefitting, czyli zdalne dopasowanie systemu implantu ślimakowego u kazachskich i kirgiskich pacjentów przez lekarza, który przebywa w Polsce.

Placówki wykonują również inhalacje z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu – inhalatora AMSA oraz terapii SPPS-S - stosowanych u dzieci, które mają trudności z koncentracją uwagi, z czytaniem i pisaniem, jąkaniem oraz zaburzeniami głosu.

Polskie placówki nie tylko będą leczyć, ale także kształcić miejscowych lekarzy, którzy uzupełnią skład personelu medycznego.

- Bardzo się cieszę, że możemy wzbogacić wiedzę kazachskich i kirgiskich lekarzy. Polska postrzegana jest jako jeden z najlepszych na świecie ośrodków otolaryngologicznych. Wszyscy specjaliści z Kazachstanu i Kirgistanu odbyli staż w Szpitalu Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach pod Warszawą i będą stale poszerzać wiedzę dzięki regularnym szkoleniom prowadzonym przez specjalistów z Polski. Działania te zapewnią bardzo wysoki standard leczenia - powiedział prof. Piotr H. Skarżyński, otolaryngolog, członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS.

Z okazji otwarcia placówek specjalny list wystosowała wicemarszałek Senatu Maria Koc.

"Kazachstan i Kirgistan są związane z polską historią ostatniego stulecia, z tragicznymi polskimi losami. Dzisiaj ta wspólnota losów daje szansę na zbudowanie relacji na różnych poziomach. Współpraca w zakresie ochrony zdrowia i usług medycznych jest potencjalnie korzystna dla obu stron. Polscy specjaliści będą szkolić specjalistów od mowy i słuchu z Kazachstanu i Kirgistanu, a polscy lekarze będą regularnie bywać w obu placówkach, by prowadzić konsultacje pacjentów, możemy przeczytać w liście.

W uroczystym otwarciu placówek udział wzięli: Tomasz Kollat, kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP w Taszkencie, przedstawiciele administracji lokalnej oraz ministerstwa zdrowia.

Sieć Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS od 17 lat świadczy usługi w zakresie badań diagnostycznych, leczenia i rehabilitacji zaburzeń słuchu, głosu, mowy i równowagi, sprzedaży aparatów słuchowych i implantów słuchowych. W sieci działa 12 placówek w Polsce i 7 filii zagranicznych. Rocznie wykonywanych jest ponad 2500 zabiegów operacyjnych oraz 140 tysięcy konsultacji lekarskich.