Politycy żyją dłużej niż zwykli obywatele. W niektórych krajach nawet o 7 lat

2022-06-28 15:34

Zaledwie sto lat wcześniej długość życia osób pełniących funkcje rządzące państwem była zbliżona do długości życia obywateli. Z czasem jednak granica wieku uległa znacznej rozbieżności. Naukowcy postanowili przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu.

Para seniorów obejmuje się
Autor: Getty Images

Nowe badania wykazały, że politycy na całym żyją dłużej niż ogół społeczeństwa. „Nasze badanie jest jak dotąd największym, porównującym śmiertelność i oczekiwaną długość życia polityków z populacją dopasowaną pod względem wieku i płci” - mówią naukowcy.

Poradnik Zdrowie: problemy zdrowotne polskiego społeczeństwa

Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące długości życia obywateli i polityków. Różnica jest znacząca

Naukowcy doszli do tych wniosków po przeanalizowaniu danych ponad 57 500 polityków z 11 krajów, w tym Australii, Austrii, Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i USA z lat 1816-2017.

Porównując różne kraje, wzięli pod uwagę różny odsetek kobiet-polityków, ponieważ wiadomo, że kobiety żyją średnio dłużej niż mężczyźni.

Według badania przeprowadzonego na Uniwersytecie Oksfordzkim, z roku na rok zauważalna jest wyraźna dysproporcja między elitami a zwykłymi ludźmi, co ma duży wpływ na to zjawisko. Pod koniec XIX i na początku XX wieku politycy w większości analizowanych krajów mieli zwykle podobne wskaźniki śmiertelności jak w populacji ogólnej. Jednak w ciągu XX wieku różnice w śmiertelności znacznie się pogłębiły we wszystkich krajach.

Wyniki badania wykazały, że obecnie różnice w długości życia między politykami a obywatelami wahają się od około 3 lat w Szwajcarii do nawet 7 lat w USA.

We Włoszech zwykły obywatel jest 2,2 razy bardziej narażony na śmierć w ciągu następnego roku w porównaniu z politykiem tej samej płci i w tym samym wieku.

„Wyniki pokazują, że przewaga polityków, jeśli chodzi o długość życia, jest dziś bardzo wysoka w porównaniu z tą obserwowaną w pierwszej połowie XX wieku. Interesujące jest to, że dokumentowane przez nas różnice w śmiertelności zwykle zaczęły rosnąć pół wieku wcześniej niż dobrze udokumentowany wzrost nierówności dochodów z lat 80. XX wieku” – tłumaczy dr Laurence Roope, współautor badania i starszy pracownik naukowy w Health Economics Research Center (HERC).

Dlaczego politycy żyją dłużej?

Według badaczy czynnikami mającymi wpływ na wydłużenie życia polityków względem zwykłych obywateli są:

  • Palenie papierosów. Okazuje się, że I połowie XX wieku wskaźniki palenia były bardzo wysokie we wszystkich klasach społecznych. Jednak od lat pięćdziesiątych odnotowano wyraźny spadek palenia tytoniu wśród polityków, co mogło wpłynąć na polepszenie się ich stanu zdrowia, i tym samym długość życia.
  • Choroby serca. Politycy wykazują wyższe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Jednak odkąd zaczęto stosować leki na nadciśnienie, które stały się powszechnie dostępne w latach 60. XX wieku, leczenie chorób serca stało się znacznie łatwiejsze.
  • Nierówność ekonomiczna. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na zdrowie i długość życia polityków jest dostęp do dobrej opieki medycznej i nowoczesnych metod leczenia. Dzięki większym pensjom, politycy mają dostęp do prywatnej opieki medycznej. Jednak rozbieżność ekonomiczna między obywatelami a rządzącymi zaczęła być szczególnie widoczna dopiero od lat 80. XX wieku.