"Pieniądze szczęścia nie dają"? Żeby to sprawdzić, rozdali po 10 tys.

2022-11-15 11:45

O tym, że pieniądze szczęścia nie dają słyszy się często, jednak zazwyczaj z ust bogatych ludzi. Okazuje się, że choć rzeczywiście nie są one gwarancją szczęścia, to ich posiadanie ma znaczenie.

Pieniądze szczęścia nie dają? Żeby to sprawdzić, rozdali po 10 tys.
Autor: Getty Images "Pieniądze szczęścia nie dają"? Żeby to sprawdzić, rozdali po 10 tys.

Aby sprawdzić, czy pieniądze dają jednak szczęście, rozdano ludziom z różnych środowisk i kultur po 10 tys. USD (równowartość ponad 45 tys. złotych). Co ciekawe, posiadanie dodatkowej sumy pieniędzy rzeczywiście wiązało się z tym, że ludzie ci byli bardziej szczęśliwi, ale tylko do pewnego stopnia. 

Czytaj też: Szczęście to umiejętność. Czym jest szczęście i co pomaga je osiągnąć?

Poradnik Zdrowie: psychoterapia

Czy pieniądze dają szczęście?

Z analiz wynika, że istnieje pewien punkt, w którym pieniądze przestają mieć znaczenie dla jakości życia. Osoby, które zarabiają około 123 tys. dolarów rocznie (równowartość ponad 555 tys. złotych) lub więcej, nie wydają się być bardziej szczęśliwe od tych, którzy zarabiają poniżej tej kwoty rocznie.

Czytaj też: Cebulowa teoria szczęścia, czyli od czego zależy nasze szczęście?

Komu pieniądze dały najwięcej szczęścia?

Okazuje się, że największe korzyści w kategorii szczęścia odniosły osoby, którym brakowało na podstawowe rachunki.

„Te korzyści były największe dla odbiorców, którzy mieli najmniej: osoby w krajach o niższych dochodach zyskały trzy razy więcej szczęścia niż osoby w krajach o wyższych dochodach” - pisali autorzy badań.

Ustalenie, czy pieniądze rzeczywiście dają szczęście jest niezwykle trudne. Naukowcy mimo to postanowili zweryfikować ten temat dogłębnie. Udało się to dzięki zamożnym darczyńcom, którzy zgodzili się na rozdzielenie 2 milionów dolarów amerykańskich pośród 200 uczestników pochodzących z siedmiu różnych krajów, obejmujących zarówno te o wysokich dochodach (Stany Zjednoczone) oraz takie o niskim średnim PKB (Kenia). Uczestnicy badania byli różnym wieku, mieli też różne wykształcenie.

Rozdali po 10 tys. USD, aby to sprawdzić

Ochotnicy biorący udział w badaniu otrzymali jednorazową wypłatę w wysokości 10 tys. USD. Był jednak warunek - musieli wydać te pieniądze w ciągu trzech miesięcy. Następnie, raz w miesiącu proszono uczestników o wypełnienie ankiety dotyczącej poziomu szczęścia. Kolejną ankietę wypełnili pół roku po otrzymaniu darowizny. Do opracowania wyników uwzględniono również grupę kontrolną składającą się ze 100 osób, które nie otrzymały żadnych pieniędzy.

Uczestnicy, którzy otrzymali pieniądze, wykazywali wzrost szczęścia w porównaniu z grupą kontrolną (która nie otrzymała gotówki). Największe szczęście odnotowano w krajach o niższych dochodach. Osoby zarabiające 123 tys. USD rocznie nie odczuwały znaczącego wzrostu szczęścia. 

Spośród 200 uczestników, którzy otrzymali po 10 tys. USD, odnotowano wzrost satysfakcji z życia średnio o 0,36 punktu na osobę (skala miała 5 punktów). Co ciekawe, jakość szczęścia darczyńców zmniejszyła się o około 0,16 punktu.