Pandemia koronawirusa: WHO aktualizuje wytyczne w sprawie maseczek [NOWE ZALECENIA]

2020-08-24 8:04

Światowa Organizacja Zdrowia po raz kolejny aktualizuje zalecenia dotyczące noszenia maseczek. Tym razem zostały one opracowane wspólnie z Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

dzieci w maskach
Autor: Getty Images

Nowe zalecenia, które opublikowano w dokumencie, jaki pojawił się na internetowej stronie Światowej Organizacji Zdrowia podkreślają rolę dzieci w walce z pandemią koronawirusa.  Eksperci obu organizacji – gdyż w prace nad nowymi zaleceniami włączył się również UNICEF – zalecają, by dzieci w wieku 12 lat i starsze nosiły maskę szczególnie wtedy, jeśli nie sposób zapewnić odstępu co najmniej metra od innych osób, a w okolicy „występuje powszechna transmisja choroby”.

Obie organizacje zaznaczyły jednocześnie, że to, czy dzieci od sześciu do 11 lat powinny nosić maseczki, zależy od wielu czynników, w tym od stopnia transmisji wirusa w okolicy, zdolności dziecka do korzystania z maseczki, dostępu do maseczek i możliwości zapewnienia odpowiedniego nadzoru osoby dorosłej. Pod uwagę powinny być również brane inne czynniki, takie, jak potencjalny wpływ na edukację i rozwój psychospołeczny oraz interakcje, jakie dziecko ma z osobami z grupy wysokiego ryzyka - np. ludźmi starszymi czy cierpiącymi na choroby współistniejące.

WHO i UNICEF oceniły natomiast, że maseczek – ze względu na bezpieczeństwo i ogólny rozwój dziecka – nie powinny nosić dzieci w wieku pięciu lat i młodsze.

Obie organizacje podkreśliły jednocześnie, że badania sugerują, iż starsze dzieci mogą odgrywać aktywniejszą rolę w przenoszeniu koronawirusa niż młodsze, dodając, że potrzeba więcej danych, by lepiej zrozumieć rolę najmłodszych w transmisji SARS-CoV-2.

To pierwsze tak szczegółowe wytyczne dotyczące noszenia maseczek przez dzieci i młodzież - wcześniejsze zalecenia przeznaczone były przede wszystkim dla dorosłych. 

Koronawirusy krążyły przez lata, a kobiety są bardziej odporne
Sonda
Może nie tyle wirus powróci, co restrykcje znane nam przed wakacjami?