Od 1 kwietnia ZUS zapłaci nawet 8 tys. złotych. Jest jeden warunek

2024-04-02 9:33

1 kwietnia 2024 w życie wchodzi Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w okresie od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. Okazuje się, że wartość wypłacanego świadczenia wzrośnie.

Od 1 kwietnia ZUS zapłaci nawet 8 tys. złotych. Jest jeden warunek
Autor: MARCIN WZIONTEK/ SUPER EXPRSS

Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tylko w 2022 roku wypłacono ponad 326 mln złotych, by opłacić aż 44,2 tys. jednorazowych odszkodowań. O świadczenie mogą ubiegać osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym. Natomiast w ubiegłym roku wydano ponad 355 mln zł, a jak wskazuje ZUS, przeciętna wartość odszkodowania wynosiła 8,3 tys. złotych. W tym roku możesz otrzymać więcej.

"Pracownica" ZUS oszukała 81-latkę

Odszkodowanie z ZUS. Ile wynosi w 2024 roku?

Od 1 kwietnia 2024 roku wzrosły stawki z powodu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy. Odszkodowanie z ZUS-u będą mogli otrzymać pracownicy, a także ich bliscy w określonej sytuacji. Zgodnie z nowymi przepisami za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu osoba ubezpieczona ma otrzymać 1431 złotych.

Oznacza to, że docelowa kwota może się różnić, a wszystko zależy od tego, ile procent przyzna lekarz oceniający stan chorego. Warto zaznaczyć, że jeśli dojdzie do całkowitej niezdolności i egzystencji w wyniku wypadku przy pracy, lub choroby zawodowej, ubezpieczony jednorazowo otrzyma 25 044 złote. Poniżej podajemy szczegóły dotyczące wysokości kwot wypłacanych osobie poszkodowanej, zgodnie z nowymi zasadami.

  • 1431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (art. 12 ust. 1 ustawy);
  • 1431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych (art. 12 ust. 2 ustawy);
  • 25 044 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego (art. 12 ust. 3 ustawy);
  • 25 044 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty (art. 12 ust. 4 ustawy).

Odszkodowanie dla rodzin. ZUS zapłaci bliskim wysokie kwoty

Choć żadne pieniądze nie są w stanie zrekompensować straty bliskiej osoby, to jednak wypłacone przez ZUS środki mają szansę pomóc na starcie, zwłaszcza jeśli poszkodowany był jedynym żywicielem rodziny. 

Zgodnie ze wspomnianym obwieszczeniem MRPiPS w wyniku śmierci ubezpieczonego poniesionej na skutek wypadku przy pracy, lub choroby zawodowej bliscy zmarłej osoby mogą ubiegać się o następujące odszkodowanie wypłacane przez ZUS:

  • 128 799 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy);
  • 64 399 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko (art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy);
  • 128 799 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy);
  • 128 799 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy);
  • 25 044 zł, jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom (art. 14 ust. 3 ustawy);
  • 64 399 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego (art. 14 ust. 4 ustawy).

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki