Nowa postać insuliny glargine jest już refundowana

2017-01-17 9:24

Długodziałający analog insuliny (insulina glargine 300 j./ml) jest już refundowany dla pacjentów z cukrzycą typu 1, u części pacjentów w cukrzycy typu 2 oraz w cukrzycy o znanej przyczynie. To insulina bazalna, glargina następnej generacji o 24-godzinnym profilu działania.

Nowa postać insuliny glargine jest już refundowana
Autor: thinkstockphotos.com Długodziałający analog insuliny (insulina glargine 300 j./ml) jest już refundowany dla pacjentów z cukrzycą typu 1

Długodziałający analog insuliny (insulina glargine 300 j./ml) jest już refundowany dla pacjentów z cukrzycą typu 1, u części pacjentów w cukrzycy typu 2 oraz w cukrzycy o znanej przyczynie. To insulina bazalna, glargina następnej generacji o 24-godzinnym profilu działania, która, jak wykazano w badaniach programu EDITION, pozwala na kontrolę stężenia glukozy we krwi co najmniej na porównywalnym poziomie przy niższym ryzyku hipoglikemii (szczególnie nocnej) w porównaniu do dotychczas stosowanej insuliny glargine 100 j./ml. Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę leków refundowanych, na której znalazła się insulina glargine 300 j./ml.

Długodziałający analog insuliny (insulina glargine 300 j./ml)

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych od 1 stycznia 2017 insulina glargine 300 j./ml znajduje się na liście leków refundowanych.

Jest to nowa postać insuliny glargine, zawierająca 300 jednostek insuliny w 1 ml. Wyższe stężenie powoduje, że objętość wstrzyknięcia została zredukowana o 2/3, dzięki czemu  insulina glargine 300 j./ml charakteryzuje się wydłużonym i łagodniejszym profilem działania, który trwa ponad 24 godziny*.

Insulina glargine 300 j./ml dostępna jest w opakowaniach zawierających 10 gotowych do użycia wstrzykiwaczy zawierających po 450 jednostek*.

Odpłatność pacjenta objętego refundacją 30% za jeden, gotowy do użycia wstrzykiwacz zawierający 450 jednostek insuliny glargine 300 j./ml wynosi 15,91 pln **.

Pozwolenie na dopuszczenie insuliny glargine 300 j./m do obrotu w Europie obowiązuje w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii.

* Charakterystyka Produktu Leczniczego insulina glargine 300 j./ml. www.ema.europa.eu
**Obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 28 grudnia 2016 r.
(Dz. Urz. Min. Zdr. z 2016 r. poz. 113)