Ministerstwo Zdrowia dofinansuje zakłady medycyny nuklearnej

2019-01-07 15:25

W ramach zadania „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”, realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia, w obszarze Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, 13 ośrodków z całej Polski otrzymało dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki technikami medycyny nuklearnej schorzeń nowotworowych na kwotę 24 079 819,20 złotych. Pierwszy sprzęt właśnie trafia do wyłonionych w postępowaniu ośrodków.

Ministerstwo Zdrowia dofinansuje zakłady medycyny nuklearnej
Autor: Getty images

Nowoczesna diagnostyka nowotworów priorytetem polityki MZ

– W przypadku lawinowo rosnącej zapadalności na choroby nowotworowe, nazywanej już onkologicznym tsunami, wczesne wykrycie schorzenia jest niezwykle istotne – przede wszystkim dla pacjenta, ale także dla całego systemu opieki zdrowotnej – mówi Minister Zdrowia profesor Łukasz Szumowski. – Nowoczesny sprzęt umożliwia precyzyjną diagnostykę nowotworów, co ma znaczenie dla skuteczności procesu terapeutycznego. Wierzę, że dofinansowanie zakładów medycyny nuklearnej przyczyni się do jeszcze bardziej efektywniejszego leczenia pacjentów – dodaje profesor Łukasz Szumowski.

Na diagnostykę nuklearną nowotworów i innych najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło ponad 24 mln złotych.

Sprzęt trafi do 13 ośrodków w całej Polsce

Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 84, z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że „decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano wyboru i oddziału środków pomiędzy realizatorów w zakresie zadania pn. „Doposażanie zakładów medycyny nuklearnej” w 2018 roku”.

Na realizatorów dofinansowania zostały wyłonione następujące ośrodki:

 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ, ul. Kraśnicka 100, 20 -718 Lublin
 2. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź;
 3. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej–Curie, ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa;
 4. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
 5. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa;
 6. Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
 7. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa;
 8. Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
 9. Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce;
 10. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
 11. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego, ul. Dr Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz
 12. Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia
 13. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

– Jako Środowisko lekarzy medycyny nuklearnej, na co dzień diagnozujących i leczących pacjentów chorych onkologicznie, niezwykle cieszy nas uznanie nowoczesnej diagnostyki nowotworów za jeden z kluczowych elementów polityki zdrowotnej państwa. Zakup nowoczesnych gamma-kamer, wykorzystywanych w precyzyjnej diagnostyce nowotworów i innych najczęściej występujących schorzeń cywilizacyjnych przyczyni się do lepszej diagnostyki i tym samym zwiększenia szans na skuteczniejsze (bo rozpoczęte na najwcześniejszym możliwym etapie) leczenie – mówi prof. Leszek Królicki, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyny Nuklearnej, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.

– Nie mam wątpliwości, że doposażenie zakładów medycyny nuklearnej kwotą ponad 24 milionów złotych to dobra inwestycja. Dobrze wiemy, że mądrze zainwestowane pieniądze, pozwalające długofalowo przyspieszyć i usprawnić cały proces diagnostyczno-terapeutyczny w efekcie przekładają się na obniżenie kosztów diagnostyki i terapii nowotworów. Ponieważ choroby onkologiczne są jednymi z dwóch najczęściej występujących schorzeń (obok kardiologicznych), oszczędności w tym zakresie są tym bardziej istotne, zwłaszcza w kontekście budżetu całego państwa. Ważne, by w ślad za inwestycjami szła coraz lepsza dostępność procedur medycyny nuklearnej, byśmy eliminowali kolejki na badania. W ten sposób będziemy leczyć Polaków szybciej i precyzyjniej, a co za tym idzie – lepiej i skuteczniej – dodaje prof. Leszek Królicki.